Winschoterdiep en A.G. Wildervanckkanaal worden aangepakt

De oude en versleten remmingwerken bij de bruggen over het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal worden vervangen. Remmingwerken zijn een soort hekken in het water bij een brug, die kunnen helpen om schade aan bruggen en schepen te voorkomen. Omdat er vaker grotere schepen varen wordt er een zwaarder type gebruikt. Ook wordt de krappe bocht van het Winschoterdiep naar het A.G. Wildervanckkanaal bij Zuidbroek verruimd. De sluis die niet meer wordt gebruikt wordt verwijderd. De werkzaamheden gaan ruim 5 miljoen euro kosten.

Steeds grotere schepen

Meerdere remmingwerken bij de bruggen in het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal zijn aan vervanging toe. Door de schaalvergroting in de binnenvaart varen er steeds grotere schepen op de vaarwegen en daarmee wordt het risico op schade aan bruggen groter. Daarom worden de remmingwerken vervangen door exemplaren die passen bij deze grotere schepen. Ook de damwanden in de bocht tussen het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal bij Zuidbroek zijn aan vervanging toe. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook de krappe bocht te verruimen. De oude sluis in het Winschoterdiep bij de bocht is niet meer in gebruik en wordt verwijderd. Daarmee verdwijnt een belangrijk obstakel voor de scheepvaart.

Vaarweg

Het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal vormen samen de vaarweg van Groningen naar Veendam. Daarmee hebben zij een belangrijke rol bij de logistieke ontsluiting van Oost-Groningen. Binnenvaart is een relatief duurzame vorm van goederenvervoer. Een binnenvaartschip vervoert al snel de lading van 250 vrachtwagens. Provinciale vaarwegen bieden de binnenvaart hiervoor de ruimte. Daarom is het belangrijk de provinciale vaarwegen goed te onderhouden en ze aan te passen aan de eisen van de tijd.