Wijzigingen in project Meerstad

Niet 600, maar op termijn gemiddeld 450 woningen per jaar. Dat is één van de aanpassingen voor het woningbouw-/gebiedsproject Meerstad. Aanleiding hiervoor is de economische crisis. Hierdoor zijn mensen voorzichtig geworden met het kopen van een huis. De publieke partijen die bij het project betrokken zijn (de gemeenten Groningen en Slochteren en de provincie Groningen) maakten de aanpassingen vrijdag 15 oktober bekend.

Niet 600, maar op termijn gemiddeld 450 woningen per jaar. Dat is één van de aanpassingen voor het woningbouw-/gebiedsproject Meerstad. Aanleiding hiervoor is de economische crisis. Hierdoor zijn mensen voorzichtig geworden met het kopen van een huis. De publieke partijen die bij het project betrokken zijn (de gemeenten Groningen en Slochteren en de provincie Groningen) maakten de aanpassingen vrijdag 15 oktober bekend.

Waarom aanpassingen?

Met de aanpassingen willen ze voorkomen dat op voorhand grootschalige en kostbare investeringen worden gedaan in gebieden waar de komende jaren nog niet wordt gebouwd. Meerstad wordt vanaf nu in fases ontwikkeld. Per fase wordt een afgerond woongebied opgeleverd.

Maatregelen

De partners stellen onder andere voor het gebied ten noorden van het Slochterdiep voorlopig niet te ontwikkelen. De komende twee jaar gaan de betrokken overheden en marktpartijen kijken naar een andere invulling voor dit gebied. De mogelijkheid om op deze plek uiteindelijk woningbouw te realiseren blijft bestaan. Het aantal woningen dat per jaar in Meerstad gebouwd gaat worden, wordt bijgesteld van 600 naar gemiddeld maximaal 450 woningen. Ook komen er meer vrije kavels. Deze brengen meer op dan woningen die projectmatig worden gebouwd.

Procedure

Alle maatregelen zijn te vinden in de voordracht Meerstad, grondexploitatie 2010. De publieke partijen (de provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Slochteren) behandelen de voorstellen in november in hun Staten en Gemeenteraden. Meer informatie kunt u vinden op www.meerstad.eu.