Wijkhart Veendam Noord officieel geopend

Op woensdag 16 januari is het wijkhart Noord in Veendam officieel geopend. Het wijkhart bestaat onder andere uit een openluchttheater, een kunstwerk in de vijver en een jeu de boulesbaan. Hiermee is een aantal wensen van wijkbewoners in vervulling gegaan. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg en burgemeester Ab Meijerman waren bij de opening aanwezig.

 

Op woensdag 16 januari is het wijkhart Noord in Veendam officieel geopend. Het wijkhart bestaat onder andere uit een openluchttheater, een kunstwerk in de vijver en een jeu de boulesbaan. Hiermee is een aantal wensen van wijkbewoners in vervulling gegaan. Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg en burgemeester Ab Meijerman waren bij de opening aanwezig.

Middelpunt

Het wijkhart is bestemd voor alle wijkbewoners, jong en oud. Het is het middelpunt van woonvoorzieningen voor ouderen en wijk- en onderwijsvoorzieningen. Tijdens bewonersbijeenkomsten bleek dat de wijkbewoners kunst, water, spelen en ontmoeten graag wilden terugzien in dit project. Het wijkhart is onderdeel van een omvangrijke wijkvernieuwing in Veendam Noord.

Uniek project

Het project wijkhart Veendam Noord is een uniek project voor de gemeente Veendam. Stichting bewonersoverleg Veendam (BOV), namens het beheerteam Noord, is zowel aanvrager als mede-opdrachtgever. Wijkbewoners in Veendam Noord hebben het plan bedacht en hiervoor subsidie aangevraagd. 

Gezamenlijke financiering

Verschillende organisaties hebben een financiële bijdrage aan het project geleverd, in totaal 299.000,- euro. Zo hebben de gemeente Veendam, het beheerteam Noord, openbare basisschool De Noorderbreedte, waterschap Hunze en Aa’s en woningbouwcorporatie Acantus meebetaald. De provincie Groningen heeft een LEADER-subsidie aan het project verleend.

LEADER

LEADER maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma. Het doel van LEADER is het versterken en verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland. LEADER ondersteunt initiatieven die van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied zelf komen en die bijdragen aan de leefbaarheid en economische vitaliteit van de regio.