Westgat uitgebaggerd: Lauwersoog weer beter bereikbaar voor vissers

De baggerwerkzaamheden in het Westgat, de vaargeul tussen de Noordzee en de haven van Lauwersoog, zijn eind deze week klaar. Dat betekent dat de vaargeul bijna op diepte is gebracht en dat de grotere viskotters straks ook bij laag water Lauwersoog weer kunnen bereiken. Gedeputeerde Henk Staghouwer nam dinsdagavond 3 juli een kijkje bij de baggerwerkzaamheden, samen met andere betrokkenen.

Bereikbaarheid

Via het Westgat ten noordwesten van Schiermonnikoog kunnen Noordzeevissers in de haven van Lauwersoog komen. Voor Noordzeevissers die actief zijn op de Duitse en Deense visgronden, en in een groot deel van de Noordzeekustzone, is het de dichtstbijzijnde Nederlandse haven met complete faciliteiten, zoals een visafslag, bunkerstation, ruime kade en onderhoudsbedrijven. Doordat het Westgat steeds ondieper werd, liep de bereikbaarheid en veiligheid achteruit en werd de haven in de loop der jaren minder aantrekkelijk. De regio hecht veel belang aan de visserijsector in de haven en heeft in 2016 het initiatief genomen voor een proef om het Westgat te verdiepen.

Proef

De proef behelst het eenmalig op diepte brengen van de noordelijke geul in het Westgat en het vervolgens nauwgezet volgen hoe de geul zich in de tijd ontwikkelt. Het is voor het eerst dat dit soort werkzaamheden wordt uitgevoerd in deze vaargeul, waarin sprake is van een zeer dynamisch systeem. Dit wil zeggen dat de diepte en de plaats van de geulen voortdurend wijzigen. De proef zal uitwijzen of een dergelijke ingreep in zo'n dynamisch systeem standhoudt en iets positiefs kan opleveren voor de betrokken partijen (haalbaarheid, tijd, kosten en effecten). Gedurende drie jaar gaat Rijkswaterstaat monitoren en wordt er jaarlijks geëvalueerd.

Financiering

Regionale partijen die meebetalen om de uitvoering van de proef mogelijk te maken zijn de aandeelhouders van Exploitatiebedrijf Haven Lauwersoog: Visafslag Lauwersoog en de gemeenten Dongeradeel en De Marne. Daarnaast dragen de provincies Fryslân en Groningen bij. Rijkswaterstaat is beheerder van de Noordzee en geeft belangrijke ondersteuning aan de proef, door kennis van het gebied te delen, nautische veiligheid te bieden en de monitoring te verzorgen. Baggerbedrijf De Boer voert het baggerwerk uit. Het baggeren is onderdeel van de afspraken die de provincie Groningen - namens de regio - heeft gemaakt met de toenmalige minister van Infrastructuur & Milieu.