Westerwolde krijgt meer dan 400 hectare nieuwe natuur

Een gebied van 420 hectare (630 voetbalvelden) in Ter Wupping en Wessinghuizen wordt ingericht als natuurgebied en moet in 2015 klaar zijn. De inrichting van dit gebied in Westerwolde is niet alleen goed voor de natuur maar ook voor water, landbouw, vismigratie, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Gedeputeerde Henk Staghouwer verrichtte op 17 mei het officiële startsein van de werkzaamheden.

Een gebied van 420 hectare (630 voetbalvelden) in Ter Wupping en Wessinghuizen wordt ingericht als natuurgebied en moet in 2015 klaar zijn. De inrichting van dit gebied in Westerwolde is niet alleen goed voor de natuur maar ook voor water, landbouw, vismigratie, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Gedeputeerde Henk Staghouwer verrichtte op 17 mei het officiële startsein van de werkzaamheden.

Werk in uitvoering

Het gebied in de omgeving van de Ruiten Aa wordt ingrijpend veranderd. Er wordt ongeveer 110.000 m³ grond opgegraven, vervoerd en verwerkt. De oorspronkelijke lopen van de verschillende beekjes in het gebied worden hersteld. Er komen onder andere doorwaadbare plaatsen, vier waterkeringen (stuwen) die voor kano’s én vissen zijn te passeren, een fietsbrug en twee vlonderbruggen en zo'n 10 km afrastering.

Financiering

Het project kost in totaal ruim 3,5 miljoen euro. Het Waddenfonds draagt een groot bedrag bij aan vismigratie. Verder komen de subsidies uit Europa en van de provincie Groningen. Ook de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal, waterschap Hunze en Aa's en Staatsbosbeheer betalen mee.

Natuurnetwerk Nederland

Het nieuwe gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, dat eerder Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd genoemd. Het doel is in heel Nederland afzonderlijke natuurgebieden met elkaar te verbinden, waardoor dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen en soorten meer kans hebben om te overleven. In 2020 moet de aanleg van het Natuurnetwerk in de provincie Groningen gereed zijn.