Westerkwartier krijgt subsidie voor uitvoering detailhandelsvisie

Minder leegstand en winkels concentreren in compacte en aantrekkelijke centra. Dat zijn de voornaamste punten uit de Detailhandelsvisie van de gemeente Westerkwartier. Samen met ondernemersverenigingen heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma opgesteld die het winkelbestand moet verbeteren. Voor de uitvoering van het programma krijgt de gemeente een subsidie van € 200.000 van de provincie. De provincie vindt detailhandel belangrijk voor de leefbaarheid van dorpen. 

Verbetering openbare ruimte

Met het uitvoeringsprogramma Retail wil de gemeente Westerkwartier naast de aanpak van de leegstand de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, het ondernemerschap versterken en meer doen aan promotie en marketing. Verder komt er een stimuleringsregeling om winkels te verplaatsen naar winkelcentra. De plannen kosten in totaal € 800.000 euro. Hier draagt de gemeente Westerkwartier € 150.000 aan bij. Ook ondernemersverenigingen, ondernemers en vastgoedeigenaren betalen mee. 

Retailagenda

De bijdrage van de provincie komt uit de subsidieregeling Retailagenda, waarmee we gemeenten ondersteunen bij de ontwikkeling van winkelgebieden.