Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017

In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen van start. Tot die tijd is er op de ringweg nog geen omvangrijke hinder te verwachten. De belangrijkste werkzaamheden aan de ringweg vinden plaats in 2018 en 2019. De planning is dat de vernieuwde zuidelijke ringweg in het voorjaar van 2021 klaar is.

Overlast melden

Aannemerscombinatie Herepoort kiest voor een werkwijze en een planning die de overlast voor het verkeer en de omwonenden zo veel mogelijk beperkt. Stadjers die overlast ervaren door de werkzaamheden kunnen terecht bij het loket Verkeer en Werkzaamheden van Groningen Bereikbaar, telefoon (050) 367 89 89, e-mail  loketverkeer.werkzaamheden@groningen.

Plan in uitvoeringsfase

Het project Aanpak Ring Zuid is met de gunning aan Combinatie Herepoort in mei van dit jaar in een nieuwe fase gekomen: de fase van het uitwerken van een uitvoerbaar ontwerp en de daadwerkelijke realisatie van het project. Daarnaast is met de uitspraak van de Raad van State van 19 oktober jl. het Tracébesluit onherroepelijk. Dat betekent dat de planstudiefase met succes is afgerond en dat de uitvoeringsfase van start kan gaan. Vergeleken met de oorspronkelijke plannen blijft het Oude Winschoterdiep toch open en er blijven meer bomen behouden.

Beperken verkeershinder

Combinatie Herepoort gaat maatregelen nemen om de hinder voor het verkeer te beperken. Zo wordt de verdiepte ligging in één keer aangelegd in plaats van in twee delen, waardoor de bouwtijd hiervan een jaar korter is verwacht.

Beperken overlast voor omwonenden

Combinatie Herepoort neemt ook maatregelen om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk tegen te gaan. Bijvoorbeeld door te werken met schroefpalen in plaats van te heien, geluidschermen te plaatsen en grond waar mogelijk niet af te voeren maar ter plekke her te gebruiken. Omwondenden kunnen op de bouwplaatsen bij stewards terecht om kleinere problemen direct op te lossen.

Inloopbijeenkomst op 10 november

Wie nader kennis wil maken met Combinatie Herepoort en meer informatie wil over de voorlopige plannen, is van harte welkom op 10 november 2016 tussen 15.30 uur en 22.00 uur in MartiniPlaza.