Werkzaamheden voor herinrichting Onderdendam van start

De werkzaamheden voor de herinrichting van Onderdendam zijn deze week van start gegaan. De wegen in Onderdendam worden opnieuw ingericht om het dorp veiliger te maken. Door onze maatregelen lijkt de weg straks smaller.

De werkzaamheden voor de herinrichting van Onderdendam zijn deze week van start gegaan. De wegen in Onderdendam worden opnieuw ingericht om het dorp veiliger te maken. Door onze maatregelen lijkt de weg straks smaller. We ontmoedigen daarmee het (vracht)verkeer om het dorp als sluiproute te gebruiken. De maximumsnelheid gaat omlaag naar 30 kilometer per uur. Verder wordt het dorp verfraaid met een plein midden in het dorp en nostalgische verlichting. Voor de voetgangers leggen we looprondjes aan, onder andere langs het Boterdiep en rondom het sportveld. De werkzaamheden duren tot eind 2010.

Shared space

De basis van het herinrichtingsplan van Onderdendam is Shared Space. De nadruk ligt niet meer op de doorgaande verkeersroute, maar het dorp wordt ingericht als een multifunctionele ruimte voor alle verkeersdeelnemers en bewoners. We doen daarbij meer een beroep op het eigen inzicht en de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers, doordat het verkeer minder geregeld wordt door verkeersborden en verkeersmaatregelen.

Samenwerking

Het plan voor de herinrichting van Onderdendam is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners van het dorp. Samen met de gemeente Bedum investeren we ongeveer drie miljoen euro in de herinrichting van het dorp.