Werkzaamheden Renneborg-Ter Walslage klaar

De werkzaamheden aan het gebied Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde zijn afgerond. De herinrichting van dit gebied is het laatste onderdeel van dertig jaar verbetering van het beekdal van het riviertje de Ruiten Aa, vanaf Ter Apel richting Blijham. Het beekdal is kronkeliger en gevarieerder geworden.

Beekdal Ruiten Aa

De werkzaamheden zijn onderdeel van de totale inrichting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) rond de Ruiten Aa. In totaal gaat het om 2500 hectare natuurgebied in het beekdal van de Ruiten Aa. Het deelgebied Renneborg-Ter Walslage is met 450 hectare het grootste en het laatste project. Sinds begin 2019 is gewerkt om de Ruiten Aa van Renneborg tot Ter Walslage weer te laten kronkelen. Een werkgroep van bewoners en ondernemers uit het gebied heeft in de voorbereiding meegedacht over de aanpak en inrichting.

Waterhuishouding

Zo is in het stroomgebied van de Ruiten Aa de waterhuishouding verbeterd. Door de beek te laten kronkelen wordt de natuur versterkt en kunnen de graslanden langs de beek bij natte omstandigheden onder water lopen. Hierdoor wordt het water in het beekdal van de Ruiten Aa langer vastgehouden. Dat is goed voor de natuur en het landschap, zeker nu de zomers steeds droger worden. Bij de Renneborgerweg is een meetpunt aangelegd om de stroomsnelheid van de Ruiten Aa te meten. Met deze gegevens bepaalt het waterschap hoeveel water wordt afgevoerd. 

Terug naar 1900

De omgeving van de beek is ook opnieuw ingericht en zoveel mogelijk hersteld naar hoe het er rond 1900 uitzag. Het onderscheid tussen de hoger gelegen essen, die vaak gebruikt worden als akkerland, en de graslanden rondom de beek is teruggebracht. Dat is gedaan door het hoogteverschil weer te herstellen en de randen van de percelen opnieuw in te planten. Waardevolle archeologische en cultuurhistorische schatten zijn beschermd of opnieuw zichtbaar gemaakt. 

Recreatie

In het gebied is ook volop ruimte voor recreatie. Door de vele wandel- en fietspaden die de afgelopen jaren zijn aangelegd kunnen bewoners en bezoekers genieten van het Westerwoldse landschap. Op verschillende plekken zijn bruggen en doorwaadbare plekken aangelegd en ook kan er in de beek worden gekanood. Deze aanpassingen maken het gebied nog aantrekkelijker voor toerisme, wat goed is voor het lokale bedrijfsleven. 

Samenwerking

Natuurmomenten en Staatsbosbeheer zetten zich in voor het beschermen en verder ontwikkelen van de natuur en het landschap van de Ruiten Aa. Ook werken er landbouwers mee aan het beheer van het gebied. De betrokken organisaties zijn verenigd in de Gebiedscommissie Westerwolde, die in opdracht van de provincie Groningen werkt aan de inrichtingsplannen van het gebied. Hierin zitten de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, de gemeente Westerwolde, gemeente Stadskanaal en Stichting Promotie Westerwolde. Uitvoeringsorganisatie Prolander ondersteunt de gebiedscommissie en is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Het project wordt medegefinancierd door het Waddenfonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.