Werkzaamheden Noordzeebrug per direct weer van start

Na overleg met de curator heeft de provincie Groningen besloten om per direct de werkzaamheden aan de Noordzeebrug voort te zetten met de huidige betrokken onderaannemers. De werkzaamheden voor het project liggen sinds 14 juni stil vanwege het faillissement van aannemer Jaartsveld. De provincie heeft bij de curator aangegeven groot belang te hechten aan een directe voortgang van de werkzaamheden. Dit heeft te maken met de garantie van verkeersveiligheid en de risico’s - zowel bedrijfsmatig als financieel - voor verdere vertraging van het totale project.

 

Na overleg met de curator heeft de provincie Groningen besloten om per direct de werkzaamheden aan de Noordzeebrug voort te zetten met de huidige betrokken onderaannemers. De werkzaamheden voor het project liggen sinds 14 juni stil vanwege het faillissement van aannemer Jaartsveld. De provincie heeft bij de curator aangegeven dat het belangrijk is dat er verder gegaan wordt met de werkzaamheden. Dit heeft te maken met de garantie van verkeersveiligheid en de risico’s - zowel bedrijfsmatig als financieel - voor verdere vertraging van het totale project.

Voortgang met bestaande onderaannemers

Aangezien de curator niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, is het contract tussen de provincie en aannemer Jaartsveld ontbonden. Daardoor is de provincie vrij in de keuze van afhandeling. In goed overleg met de bestaande onderaannemers is besloten de werkzaamheden met hen voort te zetten. Financiële schade bij de onderaannemers en toeleveranciers blijft hierdoor beperkt en het werk kan snel weer in uitvoering.

Werkzaamheden

De komende maanden zullen de onderaannemers vooral grondwerk verrichten, zoals het aanleveren van 100.000 m3 zand (dat ongeveer een jaar moet inklinken), het aanbrengen van damwanden en combiwanden en het  aanbrengen van diverse verkeersvoorzieningen.

Diverse bestekken

Het project Noordzeebrug/Bedumerweg is opgedeeld in drie bestekken, waaronder:

  • de aanleg van een tijdelijke weg bij Cortinghborg (reeds afgerond)
  • de voorbereidende werkzaamheden Noordzeebrug met bijkomende werken (in principe gereed in oktober 2013) 
  • de vervanging van de Noordzeebrug en de aanleg van de Bedumerweg en een nieuw viaduct (verwachte aanbesteding najaar 2013).

De aanpak van de Noordzeebrug en de aansluiting Bedumerweg-Noordelijke Ringweg maakt deel uit van het project vaarweg Lemmer-Delfzijl