Werkzaamheden N361 bij Lauwersoog feestelijk afgerond met ijsjes

De provincie Groningen heeft de werkzaamheden aan de provinciale weg in Lauwersoog (N361) succesvol afgerond. De weg is hier nu veiliger, mooier en de doorstroming van het verkeer is verbeterd. Om te vieren dat de weg voor de start van het zomerseizoen netjes is opgeleverd, deelde gedeputeerde Henk Staghouwer op 19 juli ijsjes uit bij het nieuwe kruispunt tussen het Waddenkwartier en de vissershaven.  

Nieuwe entree Lauwersoog

De kruispunten met de Strandweg en de Zeedijk (veerhaven) zijn vervangen door rotondes. Deze rotondes vormen nu de entree voor het verblijfsgebied Lauwersoog. Het kruispunt met de Kustweg (visserijhaven) is vervangen door een betonnen plateau, waarbij automobilisten er nog extra op geattendeerd worden hun snelheid aan te passen.

Maximaal 60

De provinciale weg was een sterke fysieke barrière tussen de zeezijde en de meerzijde. Het weggedeelte tussen de Strandweg en de Zeedijk is nu een 60 kilometerzone geworden en versmald. De oversteekplaatsen van voetgangers en fietsers zijn geaccentueerd met blauw asfalt en reflecterende betonbanden, waardoor het nu veiliger is om van de haven naar het meer te fietsen of te wandelen.