Werkzaamheden Meerwegbrug uitgesteld tot september

De werkzaamheden aan de Meerwegbrug tussen de A28 en de Meerweg bij Haren worden uitgesteld tot begin september. De brug zou vanwege de werkzaamheden tussen 3 augustus en 3 september gestremd zijn, maar vanwege bezorgdheid bij horecaondernemers en landbouwers rond de Meerweg kiest de provincie ervoor de werkzaamheden uit te stellen. Ondernemers waren bang dat ze door de omleidingen inkomsten zouden mislopen. De zomer is een belangrijke periode voor de horecaondernemers.

Na de zomer

De provincie koos aanvankelijk de zomerperiode uit voor de werkzaamheden omdat er dan geen scholieren gebruikmaken van de Meerwegbrug en er minder woon-werkverkeer is. De werkzaamheden vinden nu plaats van 3 september tot 1 oktober.

Renovatie

De brug wordt gerenoveerd en de oversteek voor fietsers wordt opnieuw ingericht om deze geschikt te maken voor de snelle fietsroute tussen Groningen en Assen. Ook krijgt de Meerweg ter hoogte van de Paalkoepel nieuw asfalt. Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid via Groningen en De Punt. Voor fietsers en voetgangers wordt een tijdelijke fietsersbrug geplaatst.

Bediening op afstand

De Meerwegbrug wordt grondig gerenoveerd. De elektrotechnische installatie van de brug wordt vervangen om deze geschikt te maken voor bediening op afstand. Verder krijgt de brug een nieuwe verflaag en vindt onderhoud plaats aan de aandrijving. Ook moeten bepaalde onderdelen van het brugdek vervangen worden. Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet het brugdek eruit gehesen worden en is de brug gestremd voor het wegverkeer.

Beperkte overlast

Halverwege de Meerweg brengt de gemeente Haren  ter hoogte van de Paalkoepel nieuw asfalt aan. Op de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden is de weg maar voor de helft beschikbaar.