Werkzaamheden in Meerstad gaan van start!

Eerste deel van het meer wordt uitgegraven

Na een periode van voorbereidende werkzaamheden en procedures gaat het graven in Meerstad definitief beginnen. In week 3 gaan de graafmachines ter hoogte van het Grunopark en de Driemerenweg aan de slag met het uitgraven van het eerste deel van het meer in fase 1 van Meeroevers - het eerste deelplan in Meerstad. De werkzaamheden duren vrijwel het gehele jaar voort.

Eerste schop

In het bijzijn van o.a. Minister Verburg, Burgemeester Verstegen (Slochteren) en Wethouder Frank de Vries (Groningen) werd op 13 september vorig jaar de eerste schop in de grond gezet om symbolisch het startsein te geven voor de werkzaamheden in Meerstad. In de tussenliggende periode hebben er diverse voorbereidingen voor het grondwerk plaatsgevonden. Met het afronden van deze werkzaamheden en het verkrijgen van de ontgrondingvergunning kan er nu definitief een start worden gemaakt met graven.

Grondverzet

Met het uitgraven van het eerste deel van het meer, komt veel grond vrij. Deze grond wordt
gebruikt voor het ophogen van de toekomstige woongebieden in fase 1 van Meeroevers. Naast graafmachines zijn daarom ook dumpers en bulldozers in het veld aanwezig om de grond te verplaatsen. Er wordt voor de transport van het grond geen gebruik gemaakt van openbare toegangswegen. Wel zal op een aantal plaatsen in het veld het grondtransport de bestaande wegen kruisen.

Meerstad, natuur wonen & meer

In Meerstad, het gebied tussen Groningen en Slochteren vindt de komende 25 jaar een enorme transformatie plaats. Er wordt een nieuw landschap ontwikkeld van ca. 2300 hectare, met daarin een groot meer van ca. 600 hectare, nieuwe natuur, 10.000 woningen en diverse voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Uniek in Meerstad is de verhouding tussen natuur en bebouwing. In Meerstad komen verschillende soorten woningen en wijken. Dit zal variƫren van stedelijk wonen met hogere dichtheden in Meerstad-Centrum, iets ruimer wonen in het bos of bij het water, tot zeer landelijk wonen in de rustiger gebieden van Meerstad.

Het project

Meerstad is een samenwerkingsproject van de gemeenten Groningen, Slochteren, de provincie Groningen en het Ministerie van LNV (DLG).

 

Fotografie: Bureau Meerstad