Werkgelegenheid in stad en provincie Groningen gegroeid

Cijfers werkgelegenheidsonderzoek 2008 gepresenteerd

De werkgelegenheid in stad en provincie Groningen is in de periode 1 april 2007 tot 1 april 2008 toegenomen. In de gemeente Groningen groeide de werkgelegenheid 3,4% en in de provincie met 3,6%.
Dat blijkt uit het werkgelegenheidsonderzoek 2008 dat vandaag door de provincie en gemeente Groningen is gepresenteerd. In vergelijking met Nederland kent de provincie in de periode 1 april 2007- 1 april 2008 een gunstige ontwikkeling van de werkgelegenheid. In deze periode groeide landelijk de werkgelegenheid met 2,4%.

Ondanks de groei die zichtbaar was in de periode tot 1 april 2008 geven de provincie en gemeente Groningen aan zich zorgen te maken over de recente werkgelegenheidsontwikkelingen. De kredietcrisis heeft ook gevolgen voor de economische ontwikkeling in onze provincie. Uit recente cijfers van het UWV Werkbedrijf blijkt dat in de periode nov-dec 08 het aantal werklozen in de provincie Groningen is toegenomen met 632 en in de stad met 92 personen.

Om de werkgelegenheid een impuls te geven, inventariseren de provincie en gemeente Groningen momenteel welke projecten (bijvoorbeeld op het terrein van infrastructuur) de komende maanden sneller uitgevoerd kunnen worden.
Daarnaast hebben VNO-NCW, FNV Bondgenoten, CNV, MKB Noord, het UWV werkbedrijf en de gemeente en provincie Groningen regelmatig overleg om elkaar te informeren over actuele ontwikkelingen en waar nodig maatregelen te nemen.