Werkervaringsplaatsen bij provincie voor pas afgestudeerden

Voor net afgestudeerde jongeren tot en met 26 jaar, afkomstig van het hbo of de universiteit, zijn werkervaringsplaatsen beschikbaar bij de provincie Groningen. Jongeren kunnen met behoud van uitkering gedurende een half jaar werkervaring opdoen, waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Voor net afgestudeerde jongeren tot en met 26 jaar, afkomstig van het hbo of de universiteit, zijn werkervaringsplaatsen beschikbaar bij de provincie Groningen. Jongeren kunnen met behoud van uitkering gedurende een half jaar werkervaring opdoen, waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Bestrijding jeugdwerkloosheid

Met de werkervaringsplekken zet de provincie zich in voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de regio. Dat gebeurt samen met andere instanties die verbonden zijn aan Noorderlink, een samenwerkingsverband van grote werkgevers in het Noorden op het gebied van personeel en organisatie. 
Naast dit initiatief spant de provincie zich ook in voor stagiaires, Wajongers, arbeidsgehandicapten en jongeren die een beroepsbegeleidende leerweg volgen. 

Kijk voor een de werkervaringsplekken bij de provincie op de website van Noorderlink.