Werkbezoek minister Blok aan Winschoten en Delfzijl

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft op 28 januari een bezoek gebracht aan twee van onze krimpgebieden. In Winschoten sprak hij met winkeliers en bewoners tijdens een wandeling door het centrum en in Delfzijl bezocht hij de Brede School Noord. Daar sprak hij onder meer met bewoners uit de wijk Tuikwerd en de woningcorporaties.

 

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft op 28 januari een bezoek gebracht aan twee van onze krimpgebieden. In Winschoten sprak hij met winkeliers en bewoners tijdens een wandeling door het centrum en in Delfzijl bezocht hij de Brede School Noord. Daar sprak hij onder meer met bewoners uit de wijk Tuikwerd en de woningcorporaties.

Winschoten

Burgemeester Pieter Smit en gedeputeerde Marianne Besselink ontvingen de minister op het gemeentehuis in Winschoten. Daar werd hij geïnformeerd over de manier waarop de gemeente Oldambt samen met de andere krimpgemeenten met de woningvoorraad en de voorzieningen in Oost-Groningen wil inspelen op de bevolkingsdaling en de vergrijzing. De minister heeft een rondleiding door het centrum gemaakt, onder meer langs de leegstaande panden, en heeft daar met winkeliers en bewoners gesproken.

Delfzijl

Via Blauwestad, de haven van Delfzijl en de herstructureringswijk Delfzijl-Noord ging de minister naar de Brede School Noord. Daar werd hij opgevangen door de burgemeesters Emme Groot van Delfzijl en Rika Pot van Appingedam (voorzitter stuurgroep Eemsdelta). De minister kreeg informatie over de aanpak in Delfzijl-Noord: de samenwerking van de scholen, het bewonerscollectief Tuikwerd en de aanpak door de woningcorporaties het Groninger Huis en Acantus. In Delfzijl is in de afgelopen periode bijna een kwart van de totale huurwoningvoorraad gesloopt (ongeveer 1.600 woningen) om de leegstand en een verminderde leefbaarheid te bestrijden.

Woon- en Leefbaarheidsplan

In het Woon- en Leefbaarheidsplan dat de provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties (34 partijen in totaal) in de Eemsdelta hebben opgesteld, staat beschreven hoe zij de komende jaren rekening gaan houden met de bevolkingsdaling en de vergrijzing in het gebied. Zowel als het gaat om een passende woningvoorraad als om het beschikbaar houden van goede voorzieningen. In Oost-Groningen wordt het Woon- en Leefbaarheidsplan naar verwachting in de loop van dit jaar afgerond.

Lees meer over de krimpregio's in het dossier Krimp.