Welvaart Noord-Nederland stijgt, krimpregio’s blijven achter

De welvaart in Noord-Nederland is toegenomen. Er zijn minder inwoners met een laag inkomen, terwijl het aantal mensen met een hoog inkomen is gestegen. Tegelijkertijd is het inkomensverschil tussen rijk en arm in het noorden gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek (PDF PDF-bestand, 6 MB) van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Krimpgebieden

De welvaart neemt minder toe in de krimp- en anticipeergebieden. Verhuizingen spelen hierin een rol: mensen met een hoog inkomen en studenten verhuizen uit deze gebieden – zij vestigen zich vaak in provinciehoofdsteden of welvarende regio’s in het noorden. In tegenstelling tot naar de andere regio’s komen zij minder vaak terug naar deze gebieden. Het gevolg is dat de welvaart in de krimpgebieden minder snel groeit dan in de rest van Noord-Nederland.

Gegevens 2011 – 2017

Voor het onderzoek zijn gegevens uit de periode 2011 – 2017 gebruikt. Er is onderscheid gemaakt tussen verhuisstromen van mensen met lagere- en hogere inkomens. Tot de lagere inkomens worden mensen met een inkomen tot 150% van het bijstandsniveau gerekend. Mensen met een hoger inkomen en voltijdstudenten behoren tot de hogere inkomens. Studenten hebben immers grote kans op een baan met een hoog salaris. De uitstroom van mensen (met veelal een laag inkomen) uit asielzoekerscentra is buiten beschouwing gelaten. 

Bekijk de publiekssamenvatting (PDF PDF-bestand, 6 MB) en factsheet (PDF PDF-bestand, 256 KB) voor meer informatie.