Welkom Carola!

Vorige week was ik op bezoek bij Jaap Dun, een ambitieuze jonge boer uit Musselkanaal uit een generatie van akkerbouwers. Een tijd geleden vroeg Jaap zich tijdens het besproeien van zijn aardappels af of dat niet anders kon. Natuurlijker, in plaats van met chemische bestrijdingsmiddelen. Hij is daarom nu aan het experimenteren met afrikaantjes om aaltjes te bestrijden.

 

Vorige week was ik op bezoek bij Jaap Dun, een ambitieuze jonge boer uit Musselkanaal uit een generatie van akkerbouwers. Een tijd geleden vroeg Jaap zich tijdens het besproeien van zijn aardappels af of dat niet anders kon. Natuurlijker, in plaats van met chemische bestrijdingsmiddelen. Hij is daarom nu aan het experimenteren met afrikaantjes om aaltjes te bestrijden.

Jaap is bezig met wat we 'natuurinclusieve landbouw' noemen, waarbij er mét in plaats van naast de natuur wordt geboerd. Een aanpak die de toekomst heeft, daar ben ik van overtuigd. Een beter verdienmodel voor boeren omdat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van functionele biodiversiteit. En  tegelijkertijd een verbetering van diezelfde biodiversiteit doordat er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.

Vanuit Musselkanaal reed ik door naar Enumatil, voor een bezoek aan veehouder Mark Moes in Enumatil. Ander soort bedrijf, dezelfde betrokkenheid. Mark is inmiddels de zesde generatie Moes op de boerderij en het plan is dat de zevende generatie het bedrijf de komende jaren overneemt. In de stal, tussen zijn 107 koeien, wisselden we van gedachten over de achteruitgang van de weidevogels en de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. Het belangrijkste uitgangspunt, zo kwamen we tot de conclusie, is dat de schoorsteen moet blijven roken, het moet rendabel zijn.

In Groningen pakken we het daarom van onderop aan, mét de landbouwsector. We beginnen we met een aantal pilots in het Oldambt, de Veenkoloniën en Westerwolde. We focussen ons hierbij op akkerbouw in Oost-Groningen, omdat dit gebied uniek is als plek voor akkervogels. Bovendien zijn er in dit gebied al verschillende initiatiefnemers bezig, zoals Jaap Dun. Ook zijn we met de Rijksuniversiteit Groningen bezig met een bijzondere leerstoel natuurinclusieve landbouw, die een belangrijke rol kan spelen in het wetenschappelijk onderbouwen van maatregelen en pilots.

Onze agro-foodsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking, zo staat in het nieuwe regeerakkoord. Daar ben ik het van harte mee eens. Ik ben dan ook blij dat landbouw weer zijn eigen ministerie krijgt. Onze nieuwe minister laat ik graag ter plekke zien welke kansen natuurinclusieve landbouw biedt en hoe wij hier in Groningen al concreet uitvoering aan geven. Bijvoorbeeld in Veele, waar samen met de pachters en met inzet van expertise vanuit de Werkgroep Grauwe Kiekendief verkend wordt hoe met een aangepast bouwplan invulling kan worden gegeven aan economisch en ecologisch winstgevende landbouw.

Daarom, alvast vooruitlopend op de bordesscène van volgende week: Carola, van harte welkom!