Welke dier- of plantensoort wordt 'de soort van Groningen'?

De verkiezing 'de soort van Groningen' is van start gegaan. Tot 15 oktober kunnen Groningers kiezen welke dier- of plantensoort hét symbool van hun provincie wordt. De provincie Groningen heeft samen met natuurorganisaties tien soorten genomineerd: de blauwborst, de bot, de grauwe kiekendief, de groene glazenmaker, de paarse morgenster, de ruige dwergvleermuis, de steenbraam, de visdief, het vosje en de waterspitsmuis.

‘Pitch’ en prijs voor de scholen

Voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen is een gratis digitaal lespakket gemaakt over de tien soorten. Na 15 oktober maakt de provincie een top drie bekend. Op 18 november presenteren drie scholen deze soorten tijdens de verkiezingsochtend in het provinciehuis. Dan kiezen de leerlingen welke dier- of plantensoort hét symbool van Groningen wordt. De school die de winnende soort heeft gepresenteerd op het evenement, wint 2000 euro voor een excursie naar 'De soort van Groningen'. Ook is er voor ‘De soort van Groningen’ een bedrag van 15.000 euro beschikbaar.

Waardevolle natuur

De tien soorten staan voor het karakter, de schoonheid en de afwisseling van het Groninger landschap. Met het singellandschap van het Westerkwartier, de kleigronden van het Hogeland, de kwelders, de Veenkoloniën, het Lauwersmeer, de zandgronden van de Hondsrug, de moeraslandschappen van het Leekstermeer, is Groningen de provincie met het meest gevarieerde landschap.

Natuurorganisaties

Bij iedere soort is een natuurorganisatie betrokken als ambassadeur. De ambassadeurs zijn: Landschapsbeheer Groningen, Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Agrarische natuurvereniging Wierde en Dijk, Het Groninger Landschap, Waterschap Noorderzijlvest, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), Natuurmonumenten, Vlinder er Bij en Staatsbosbeheer.

De provincie organiseert de verkiezing om daarmee de beleving van de natuur te stimuleren en de waarde van onze natuur over te dragen op de volgende generatie.

Stemmen kan tot 15 oktober.