Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum worden veiliger voor verkeer

De provincie Groningen en gemeente Het Hogeland gaan aan de slag met het verkeersveiliger maken van de bebouwde kom van Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum. Door deze dorpen rijden veel landbouwvoertuigen, omdat deze geen gebruik meer mogen maken van de provinciale weg N361. Hierdoor is het nodig om de doorgaande routes anders in te richten.

Onderzoek

Uit onderzoek in 2015 is gebleken dat landbouwers weinig gebruikmaken van de N361 tussen Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum. Door het sporadisch gebruik verwachten de overige weggebruikers hier geen landbouwverkeer. Daarom is het veiliger om landbouwverkeer niet toe te staan op de weg, maar door de dorpen te laten rijden.

N361 Veilig

Het weren van landbouwverkeer is onderdeel van het N361 Veilig, een project  om deze weg verkeersveiliger te maken. Door snelheidsverschillen tussen landbouwverkeer en het overige verkeer kunnen er onveilige situaties ontstaan, bijvoorbeeld door inhaalgedrag. Nu worden ook de wegen door de dorpen aangepast, zodat het hier straks veilig is voor weggebruikers als er het landbouwverkeer doorheen rijdt. 

Breed draagvlak

De provincie en gemeente financieren gezamenlijk de werkzaamheden in Wehe-den Hoorn, Leens en Ulrum. De plannen zijn de afgelopen jaren uitgewerkt in nauw overleg met inwoners en andere belanghebbenden en worden breed gedragen.

Planning

In het laatste kwartaal van 2020 is bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de eerste helft van 2021.