Wegwerkzaamheden Rijksweg (N360) bij Bristol en Ruischerwaard

In de herfstvakantie (tussen 23 en 28 oktober 2010) voert de provincie Groningen werkzaamheden uit op de Rijksweg (N360) in Groningen op de kruispunten bij schoenen- en kledingzaak Bristol en de wijk Ruischerwaard. Het verkeer moet dan rekening houden met verkeershinder omdat de kruispunten afgesloten zijn. Met de aanpak van de kruisingen willen we de doorstroming van het verkeer op dit deel van de N360 verbeteren. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

In de herfstvakantie (tussen 23 en 28 oktober 2010) voert de provincie Groningen werkzaamheden uit op de Rijksweg (N360) in Groningen op de kruispunten bij schoenen- en kledingzaak Bristol en de wijk Ruischerwaard. Het verkeer moet dan rekening houden met verkeershinder omdat de kruispunten afgesloten zijn. Met de aanpak van de kruisingen willen we de doorstroming van het verkeer op dit deel van de N360 verbeteren. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Hinder

Van 23 oktober 6.00 uur tot 28 oktober 6.00 uur zijn de kruisingen bij Bristol en Ruischerwaard afgesloten. De wijk Ruischerwaard is bereikbaar via Ruischerbrug. De parallelweg van de Rijksweg en het winkelgebied met de benzinepomp tegenover Ruischerwaard zijn wel bereikbaar. Van de kruisingen bij Bristol zijn ook de op- en afritten gesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Dit geldt overigens niet voor fietsers en voetgangers. Ook hier is de parallelweg van de Rijksweg wel bereikbaar. 

Natuurlijk proberen we de hinder zo veel mogelijk te beperken. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan de kruisingen eind oktober zijn afgerond.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op onze website.