Weg naar sociaal plan uitgestippeld

Maandag kan ik door de rugpijn nauwelijks lopen. Vooral als ik heb gezeten, is het erg pijnlijk. De werkdag begint met een gesprek met mede-kerngroeplid Jan Smittenberg die mij morgen bij het maandelijkse overleg van de projectleiders Regionale Uitvoeringsdienst vervangt. Zelf ga ik naar de startbijeenkomst van mijn afdeling. Belangrijkste onderwerp morgen in Utrecht is de BRZO-RUD. Jan is daar als projectleider van het deelproject BRZO-RUD goed van op de hoogte.

Maandag kan ik door de rugpijn nauwelijks lopen. Vooral als ik heb gezeten, is het erg pijnlijk. De werkdag begint met een gesprek met mede-kerngroeplid Jan Smittenberg die mij morgen bij het maandelijkse overleg van de projectleiders RUD vervangt. Zelf ga ik naar de startbijeenkomst van mijn afdeling. Belangrijkste onderwerp morgen in Utrecht is de BRZO-RUD. Jan is daar als projectleider van het deelproject BRZO-RUD goed van op de hoogte.

Tussen de middag een gesprek met mijn beide ambtelijke opdrachtgevers Lenie Kootstra en Henk Jan Bolding. Onderwerp is de voorbereiding van de stuurgroepvergadering op 27 april. Henk Jan vraagt mij de planning nog eens kritisch te bekijken met het oog op de druk van rijkszijde. Ook stilgestaan bij de discussies in de MT -groep over de stemverhoudingen in het algemeen bestuur van de RUD en het wervingsplan van de kwartiermaker/beoogd directeur.

Later op de middag een gesprek met Petra Woldendorp. Petra is projectleider van het deelproject Relatie RUD – opdrachtgevende organisaties. In het deelproject worden deze week belangrijke stappen gezet. Een geruststelling, omdat de tijd voor de bijdragen aan het bedrijfsplan begint te dringen.

Dinsdag de startbijeenkomst van de afdeling Programma- en Projectmanagement van de provincie in Martiniplaza. Mijn afdelingshoofd Johan Koopmans heeft voor deze entourage gekozen, omdat het motto voor onze afdeling dit jaar is ‘Naar een succesvol team’. Johan maakt daarbij graag de vergelijking met topsport. Wij beginnen de teamdag daarom met een basketbalclinic, gegeven door Hein Gerd Triemstra, oud-speler en oud-assistent-coach van Donar. Ik had mij hier echt op verheugd, omdat ik jarenlang intensief heb gebasketbald. Door mijn rugpijn moet ik mij helaas grotendeels beperken tot het fotograferen van mijn collega’s. Mijn rug voelt echter een stuk beter dan gisteren, dus ik kan het toch niet helemaal laten. Een heel leuk begin van onze teamdag.

Na de clinic is het vervolg in de topsportlounge van Donar. In een goede sfeer discussiëren wij over de activiteiten die wij dit jaar willen ondernemen om het project- en programmamanagement verder te professionaliseren en welke bijdrage iedereen daaraan kan leveren. Aan het einde van een geslaagde teamdag ligt er een actieplan.
’s Avonds mijn presentatie voor de Broederschap van gemeentesecretarissen voorbereid.

Woensdagmiddag de gemeentesecretarissen bijgepraat over de vorderingen, die de afgelopen maanden in ons project zijn gemaakt. Ook de denklijn over de hoofd-/nevenvestiging gepresenteerd. Die wordt ook in dit gezelschap goed ontvangen.

’s Avonds naar de clubkampioenschappen 5 kilometer van mijn loopgroep. Ook hier kan ik door mijn rugpijn niet aan meedoen. Ik fiets mee met koploper Marco Verkaik en maak foto’s van mijn finishende clubgenoten. Daarna gewerkt aan de stukken voor de vergadering van de stuurgroep op 27 april.

Donderdagmorgen projectgroep met een discussie over de missie en de visie van de RUD. Aan het einde van de vergadering liggen er voldoende ideeën. Samen met de ideeën van de medewerkersbijeenkomst op 29 maart genoeg materiaal voor dat onderdeel van het bedrijfsplan.
Direct na de vergadering werkoverleg met projectmedewerkster Marianne Fokkinga.

’s Middags een tweede informeel overleg met de vakbondsbestuurders Alie de Jonge van CNV Publieke Zaak en Jan Grobben en Gert Everts van AbvaKabo FNV. Met hun het traject naar een Sociaal plan doorgesproken. Wij schatten in dat het Sociaal plan na de zomervakantie aan het (nog in te stellen) Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) kan worden voorgelegd. Op 3 mei komen wij opnieuw bij elkaar. Wij verwachten dat eind mei de oprichtingsvergadering van het BGO kan plaatsvinden.

Aan het einde van de middag zegt mijn fysiotherapeut dat mijn rugpijn wordt veroorzaakt door een combinatie van overbelasting van mijn rugspieren en kou. Een hele opluchting.
’s Avonds met mijn dochter naar mijn vriendin in Amsterdam gereden.

Vrijdagmorgen om vier uur uit de veren. Samen met mijn vriendin en mijn dochter naar Schiphol om de Australische vriend van mijn dochter op te halen. Mooi om die twee gelukkige jonge mensen herenigd te zien.

Later op de ochtend verder met de voorbereiding van de stuurgroep. Ik mis nog één bijdrage. Die komt in de loop van de middag. Ik ben dan inmiddels met mijn vriendin op weg voor een al lang geleden geplande korte vakantie op Vlieland. Aan het begin van de avond kan ik de agenda en stukken naar de leden van de stuurgroep mailen. Weer een deadline gehaald.

Komende week wordt het spannend. Mark Leemans en Annette Prent gaan op basis van de (tussen)resultaten van de deelprojecten het bedrijfspan schrijven. Het eerste concept gaat uiterlijk 1 mei naar de projectgroep en op 8 mei besproken. Ben benieuwd.