Weg door Warfhuizen opnieuw ingericht

De provinciale weg N983 door het dorp Warfhuizen, vlakbij Wehe-den Hoorn, wordt opnieuw ingericht. Het herinrichtingsplan is ontworpen door een werkgroep met daarin bewoners, de provincie, gemeente De Marne en de regiopolitie. De nieuwe inrichting sluit aan bij de omgeving van het dorp. Begin 2012 starten we met de herinrichting van Warfhuizen. Het plan gaat 710.000,- euro kosten.

De provinciale weg N983 door het dorp Warfhuizen, vlakbij Wehe-den Hoorn, wordt opnieuw ingericht. Het herinrichtingsplan is ontworpen door een werkgroep met daarin bewoners, de provincie, gemeente De Marne en de regiopolitie. De nieuwe inrichting sluit aan bij de omgeving van het dorp. Begin 2012 starten we met de herinrichting van Warfhuizen. Het plan gaat 710.000,- euro kosten.

Maatregelen

Als de nieuwe inrichting klaar is, is de Baron van Asbeckweg (N983) niet langer een voorrangsweg. Verkeer dat van rechts komt heeft in de nieuwe situatie voorrang. De maximumsnelheid in het dorp wordt 30 kilometer per uur. Ook krijgt het dorp nieuwe verlichting, die goed past in het dorpsbeeld. De grenzen van de bebouwde kom worden duidelijk aangegeven door middel van bomen en verlichting en een versmald wegdek. Het wegdek krijgt asfalt met aan de zijkanten een klinkerprint. Dat moet ervoor zorgen dat de weg er smaller uitziet en er minder hard wordt gereden. Op de wierde rondom de kerk komen klinkers te liggen. Verder bestaan er plannen voor een nieuwe klapbrug, die het eigen karakter van het dorp moet versterken. Op dit moment onderzoeken we of dat mogelijk is.

Groot onderhoud

De herinrichting van Warfhuizen is onderdeel van het grootschalige onderhoud aan de provinciale weg N983 tussen Aduard en Wehe- den Hoorn. Deze weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en op bepaalde plaatsen worden de bermen verhard.