Week van de Jeugdzorg 14 t/m 22 november

Van 14 t/m 21 november is alweer de vierde Week van de Jeugdzorg, met in het hele land activiteiten waarin de jeugdzorg centraal staat. In Groningen gaan bestuurders, waaronder gedeputeerde Pim de Bruijne en burgemeester Peter Rehwinkel op stage in de jeugdzorg en geeft Bas Muijs acteerles aan jeugdzorgkinderen bij de Base Groep.
Het thema dit jaar is ‘Gewoon Jeugdzorg’. Want jeugdzorg is niet raar. Jongeren in de jeugdzorg leiden vaak voor een groot deel een gewoon leven: ze gaan naar school, sporten of spelen in een bandje. En toch is jeugdzorg ook weer niet gewoon, want jeugdzorg maakt het verschil voor de jongeren die er gebruik van maken en dat is gewoon goed!

Jeugdzorgstages 

Van maandag 16 t/m vrijdag 20 november lopen in totaal 27 Groninger burgemeesters, wethouders, statenleden en de gedeputeerde stage bij een van de jeugdzorginstellingen die betrokken zijn bij de Week van de Jeugdzorg. Onder hen zijn gedeputeerde Pim de Bruijne, hij gaat een ochtend naar de Base Groep, waar hij een gesprek tussen een hulpverlener en een puber bijwoont. En burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Groningen loopt stage bij Wilster Intensieve Jeugdzorg, onderdeel van Het Poortje Jeugdinrichtingen. De bestuurders lopen mee met de dagelijkse praktijk van de jeugdzorg waarin de hulpverleners zorg bieden aan jongeren en hun ouders.   

Acteerles en lezing

Donderdag 19 november geeft acteur Bas Muijs, bekend van Goede Tijden Slechte Tijden, bij de Base Groep acteerles aan jongeren uit de jeugdzorg. Daarnaast geeft voormalig kinderrechter Janny Idsardi een lezing over kinderrechten en de jeugdzorg. Dit vindt plaats op vrijdag 20 november bij Bureau Jeugdzorg.

Jeugdzorgles: verhalen uit de praktijk

Ook middelbare scholieren worden betrokken bij 'De Week'. Hulpverleners en jongeren die zelf in de jeugdzorg gezeten hebben, gaan bij vier scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Groningen langs om te vertellen
over de hulpverlening in de praktijk.

Sara Kroos ambassadeur

Ook dit jaar is cabaretière Sara Kroos (bekend van de Lama's) de landelijke ambassadeur van ‘De Week van de JeugdZorg'. Ze is te zien op de poster en te horen in de radiospot.

Jeugdzorg

Ongeveer 1 op de 25 jongeren krijgt met de jeugdzorg te maken. Soms hebben jongeren problemen die ze zelf of samen met hun ouders niet op kunnen lossen. Dan biedt jeugdzorg hulp en ondersteuning.

Landelijk initiatief, regionale samenwerking

De week van de Jeugdzorg is een initiatief van de gezamenlijke provincies en grootstedelijke regio’s (verenigd in het IPO) en de MO Groep, die de Bureaus Jeugdzorg en de jeugdzorgaanbieders vertegenwoordigt. De Groningse Week van de JeugdZorg wordt georganiseerd door de provincie Groningen, in samenwerking met Bureau Jeugdzorg Groningen, jeugdzorgaanbieders Accare, Leger des Heils, Zorgbelang Groningen, Wilster/Het Poortje Jeugdinrichtingen en de Base Groep.