Week uitstel onderhandelingen sociaal statuut

Maandag met twee financiële onderwerpen begonnen. De Begroting 2013 van de Regionale Uitvoeringsdienst moet worden goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Overleg gevoerd met Ron Nederpelt, mijn contactpersoon bij het ministerie. Dat is ingewikkelder dan ik dacht. Ik kan de begroting niet zondermeer opsturen.

Maandag met twee financiële onderwerpen begonnen. De Begroting 2013 van de RUD moet worden goedgekeurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Overleg gevoerd met Ron Nederpelt, mijn contactpersoon bij het ministerie. Dat is ingewikkelder dan ik dacht. Ik kan de begroting niet zondermeer opsturen. Dus eerst overleg met André Kosters, de financiële controller van de provincie. Hij staat mij bij financiële onderwerpen regelmatig met raad en daad terzijde. Dat doet hij ook voor de voorfinanciering van de eenmalige kosten van de vorming van de RUD. De provincie financiert die kosten (2,9 miljoen euro) voor. Dat geld komt echter pas per 1 januari beschikbaar, terwijl er nu al wel uitgaven moeten worden gedaan. Gelukkig vinden wij een oplossing voor dit boekhoudkundige probleem.

Later op de ochtend een overleg met Nienke Hiemstra, opleidingsadviseur bij de provincie en Johan Koopmans mijn afdelingshoofd. Onderwerp de professionalisering van het programma- en projectmatig werken in onze afdeling. Wij praten over het combineren van een training effectief invloed uitoefenen en belangenmanagement.

’s Middags een overleg met de projectmedewerkers van onze afdeling. Zij hebben een voorstel gemaakt voor een taakverdeling tussen projectleiders, projectmedewerkers en projectsecretarissen. Een mooi stuk werk van onze projectmedewerkers. Ook dit hoort bij de professionalisering van het project- en programmamatig werken. Een heldere taakverdeling kan veel discussies voorkomen.

Projectleider Personeel Raymond Meijers heeft met het oog op het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) van vrijdag een inventarisatie gemaakt van de sociale plannen bij de gemeenten en de provincie. Alleen de Werkorganisatie DEAL heeft nog geen sociaal statuut. In de sociale plannen van de andere gemeenten en de provincie zit een werkgelegenheidsgarantie. Dit is van belang omdat de werkgelegenheidsgarantie één van de twee discussiepunten is bij het Sociaal statuut RUD. De spanning loopt op. Deze week veel informele gesprekken gevoerd met BGO-leden.

Dinsdagmorgen werkoverleg met projectmedewerker Marianne Fokkinga. Afspraken gemaakt over haar werk deze week. Aansluitend vergadering van de kerngroep. Er is een vereniging van directeuren van omgevingsdiensten (andere naam voor regionale uitvoeringsdiensten) in oprichting. Vraag is of de RUD Groningen daar lid van wil worden. De kerngroep staat er positief tegenover.

’s Middags naar het overleg van de projectleiders, kwartiersmakers en directeuren van de regionale uitvoeringsdiensten in Utrecht. Wij worden onder andere geinformeerd over het landelijke project kwaliteit. Ook zien wij een korte film, waarin de rollen/dillema’s van bestuurders, ambtenaren, officieren van justitie en inspecteur van Sociale Zaken zichtbaar worden gemaakt. Goede film. Kunnen wij misschien begin volgend jaar ook voor onze RUD gebruiken.
In de trein terug met mijn Friese collega Freerk Mink bijgepraat. De Friese RUD (FUMO) zit ongeveer in dezelfde fase. Bij het overstappen in Zwolle loop ik Eduard van Zuijlen, de burgemeester van Menterwolde, tegen het lijf. Hij is op dit moment waarnemend partijvoorzitter van Groen Links. Gezellig zitten praten tot Groningen. Vanzelfsprekend ook even over de RUD. Zijn gemeenteraad heeft ingestemd met de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan.

Woensdagmorgen de presentatie van de offertes voor de ‘Nulmeting producten en diensten RUD Groningen’. De beoordelingscommssie bestaat uit de kerngroep en projectgroeplid Jan Polkerman. Wij kiezen voor KplusV organisatieadvies. De uitvoering van de nulmeting start in de tweede helft van deze maand.

Tussendoor nog even op de publieke tribune voor het debat over de RUD in Provinciale Staten. Gedeputeerde Mark Boumans loodst de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan op kundige wijze door de staten.
’s Middags MT-groep. Discussie over het Programma van eisen Informatievoorziening en Automatisering. De MT-groep stemt in met een inventarisatie om een beeld te krijgen van de gemeenten die het toezicht van de drank- en horecataken in de RUD willen beleggen.

Donderdagmorgen met mijn collega’s Geert van Dijk en Ebel Pol nagedacht over programmamatig werken in de provinciale organisatie. Voor het projectmatig werken zijn voldoende hulpmiddelen beschikbaar. Dit geldt echter niet voor het programmamatig werken. Als eerste begonnen met definitie van een programma. Geert heeft literatuuronderzoek gedaan en een voorstel gemaakt voor interviewvragen met een paar programmamanagers bij de provincie. Wij willen dit klusje dit jaar afronden. Geert en Ebel nemen het grootste deel van het werk voor hun rekening.

’s Middags naar het restaurant De Boegschroef in Delfzijl. Op de eerste verdieping geef ik voor de vereniging Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) een presentatie over de RUD. Vanuit de zaal een prachtig uitizicht over de haven en de industrie. Een toepasselijke locatie dus. De voorzitter van de SBE Cor Zijderveld verricht de aftrap en hij is tevreden met de opkomst. Er zijn rond de veertig ondernemers. Zij zijn zeer geïnteresseerd en vragen mij mijn hemd van het lijf. De ondernemers staan positief ten opzichte van de vorming van de RUD.

Vrijdagmorgen om acht uur begonnen. Tweede gesprek met kandidaat-kwartiermaker. Verloopt goed. Maandag volgt contractbespreking en als dat goed gaat, kan de naam van de kwartiermaker bekend worden gemaakt. Aansluitend vooroverleg van de werkgeversdelegatie van het BGO. Een paar kamers verderop is de werknemersdelegatie al om acht uur begonnen. Tijdens het BGO blijkt dat de werknemers meer tijd nodig hebben om hun achterban te raadplegen. Afgesproken wordt dat zij dat komende week doen en dat vrijdag 16 november er opnieuw een BGO is. Onze delegatie is teleurgesteld. Wij hadden gehoopt op een onderhandelaarsakkord. Hopelijk lukt dat volgende week wel.

Aan het einde van de ochtend de tussenevaluatie van basisrenovatie+ voorbereid met de huidige projectleider Pieter Ausma en de toekomstige projectleider Agnes Lenstra. Het provinciehuis wordt gerenoveerd en dat wordt basisrenovatie+ genoemd. De renovatie is nu bijna halverwege en er vindt een projectleiderswisseling plaats. Een goed moment voor een tussenevaluatie. Pieter heeft mij gevraagd om dat te begeleiden.

Deze week veel overleg gevoerd. Vrijdagmiddag geen overleg. Dus tijd om een aantal andere zaken bij de kop te pakken. Ik schrijf de teksten voor nieuwsbrief nummer 20, die volgende week de deur uitgaat. Daarnaast mijn mails afgehandeld en de projectgroep van volgende week voorbereid. Dat lukt niet helemaal. Zaterdagmorgen afgemaakt en de agenda en stukken naar de projectgroep verzonden.

Zondagavond laat dit blog geschreven. Rond half twaalf is mijn dochter online. Zij woont in Perth (Australië) en staat op het punt naar haar werk te gaan, terwijl ik zo naar bed ga. Raar idee. Nog even gechat. Leuke onderbreking.