Website provincie vooral gebruikt voor aanvragen subsidie

Bezoekers komen vooral naar de website van de provincie om informatie te zoeken over subsidies of om een subsidie aan te vragen. Verder is er veel interesse voor onze projecten en wordt ook het nieuws goed gelezen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die onze websitebezoekers van november 2014 tot en met maart 2015 hebben ingevuld.

Bezoekers komen vooral naar de website van de provincie om informatie te zoeken over subsidies of om een subsidie aan te vragen. Verder is er veel interesse voor onze projecten en wordt ook het nieuws goed gelezen. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die onze websitebezoekers van november 2014 tot en met maart 2015 hebben ingevuld.

Top tien

Dit zijn de tien populairste onderwerpen waarvoor de bezoekers volgens de enquête naar de website komen:

  1. Subsidies
  2. Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering
  3. Projecten
  4. Nieuws
  5. Beleidsstukken
  6. Besluiten Provinciale Staten
  7. Kaarten
  8. Dorpen en steden
  9. Contactgegevens
  10. Besluiten Gedeputeerde Staten

De komende tijd gaan we bekijken hoe we de populaire thema's zo kunnen aanbieden op de website, dat bezoekers zo snel en zo goed mogelijk worden geholpen.

Onderzoek

De enquête was onderdeel van een onderzoek naar de belangrijkste taken (de zogenaamde 'toptaken') van onze website. Daarnaast hebben we onderzoek laten verrichten naar de statistieken, zoals bezoekersaantallen, de meest bezochte pagina's en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Ook zijn er gesprekken geweest met provinciemedewerkers, waarbij hen werd gevraagd naar de belangrijkste taken van de website.