Website over slimme maatregelen in Eems-Dollard 2050

Woensdag 21 februari is in het provinciehuis de nieuwe website www.eemsdollard2050.nl over het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) gepresenteerd. Op de site is onder andere te zien met welke slimme maatregelen we het overschot aan slib in het Eems-Dollardgebied elders gebruiken. Zo wordt per jaar ruim 1 miljoen ton slib gebruikt voor bijvoorbeeld de aanleg van dijken, het verbeteren van landbouwgrond en voor nieuwe natuur.

Programma ED2050

Het Programma Eems-Dollard 2050 (ED2050) voert maatregelen uit om de natuur van het unieke natuurgebied de Eems-Dollard weer gezond te maken en tegelijkertijd de bedrijvigheid te stimuleren en leefbaarheid in het gebied te vergroten. Het is een plek waar industrie en natuur prima hand in hand kunnen gaan, als er een goed evenwicht is. Op dit moment gaat het niet goed met de Eems-Dollard, omdat er te veel slib in het water zit. Dit wordt weggehaald en krijgt een nieuwe bestemming.

Samenwerkende partijen

Binnen het Programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, bedrijven en natuurorganisaties samen om de natuur, economie en leefbaarheid in het gebied te versterken.