Website 'Ons Water' biedt voorlichting over water in de buurt

Hoe ver woont u onder NAP? Waar komt het drinkwater vandaan? Welke waterprojecten worden in uw buurt uitgevoerd? Op woensdag 10 september is de nieuwe website onswater.nl gelanceerd vol informatie en verhalen over water bij u in de buurt. Het doel van de website is om Nederlanders waterbewuster te maken.

Hoe ver woont u onder NAP? Waar komt het drinkwater vandaan? Welke waterprojecten worden in uw buurt uitgevoerd? Op woensdag 10 september is de nieuwe website onswater.nl gelanceerd vol informatie en verhalen over water bij u in de buurt. Het doel van de website is om Nederlanders waterbewuster te maken.

Postcode

Door uw postcode in te vullen vindt u grote projecten in uw buurt gericht op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit. Ook vindt u informatie over momenten waarop u direct met water in aanraking komt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, thuis of wannneer zich wateroverlast of droogte voordoet. Op de site staan tips om zelf bij te dragen aan schoon en voldoende water in de buurt.

Droogte en neerslag

Goede voorlichting over water is belangrijk. De zeespiegel stijgt en we krijgen meer rivierwater te verwerken, terwijl de bodem blijft dalen. Er komen meer periodes van droogte, naast periodes met veel neerslag. De komende jaren zijn grote investeringen nodig voor een toekomstbestendig waterbeheer.

Ons Water is een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven.