"Water houdt zich niet aan grenzen!"

Edwin Rittersma werkt bij  waterschap Noorderzijlvest en is in opdracht van de Waterketen Groningen Noord-Drenthe aangesteld als projectleider van de regionale waterketenkaart. In 2009 was hij al betrokken bij de ontwikkeling van een waterkaart voor de gemeente Groningen. Later is ook de gemeente Ten Boer hieraan toegevoegd. De uitkomsten smaakten naar meer. In verschillende clusters van de waterketen is er voor meerdere gemeenten op eenzelfde manier een waterkaart opgemaakt. Binnenkort worden de laatste individuele waterkaarten per gemeente gemaakt. Van hieruit ontstond de wens naar een uniforme en online waterkaart voor de gehele regio van de waterketen Groningen Noord-Drenthe.

Leveranciersonafhankelijk

"Een waterkaart maken is 1. Vervolgens onderhouden en bijhouden is 2. Hoe kan een regionale kaart technisch goed worden gerealiseerd? Tijdens de zoektocht naar het antwoord op deze vraag kwam het GKG in beeld. Het GKG sloot eigenlijk precies aan op de wensen van de regionale waterketenkaart, namelijk het delen van actuele digitale data op uniforme wijze. Een belangrijke meerwaarde was ook dat het GKG met zijn GIS-viewer onafhankelijk is leveranciers. Het GKG is meer dan alleen kaartbeeld. Het GKG legt verbindingen tussen gemeenten en waterorganisaties. De kracht van het GKG is dat mensen elkaar weten te vinden en met elkaar in gesprek gaan. En dat is juist ook één van de pijlers van de waterkaart!"

Van Lauwersoog tot Emmen

"Het resultaat is straks een kaart met (afval)waterdata van Lauwersoog tot Emmen", verwacht Edwin Rittersma. "De hele regio in beeld zonder grenzen! Het water houdt zich immers ook niet aan grenzen. Bestaande data worden gedetailleerder en gestandaardiseerd zodat ze door meerdere partijen gebruikt kunnen worden. Het brengt verschillende werelden bij elkaar. Wel moet erg goed worden nagedacht over de betrokkenheid van de professional bij de inhoudelijke vragen die worden gesteld binnen het GKG. Hoe verloopt dit proces? Voor de verdere ontwikkeling van het GKG is dit een belangrijk punt om bij stil te staan."

Data op orde

"Ook met de invoering van de Omgevingswet heeft het GKG een mooie positie. Het is een goed samenwerkingsmodel om je data verder op orde te krijgen. Bij het vervaardigen van de individuele waterkaarten is daar al een eerste slag in gemaakt. Het GKG is een platform dat richting geeft aan de invoering van de nieuwe wet. Dat landelijke partijen als bijvoorbeeld het Informatiehuis Water ook deelnemen aan het GKG geeft een positief signaal. Alle betrokken partijen plukken de vruchten van de samenwerking en zijn een voorbeeld voor de rest van Nederland."