Wat hebben Provinciale Staten in 2018 gedaan?

Welke besluiten namen Provinciale Staten vorig jaar? En hoeveel moties en amandementen zijn er ingediend? Bekijk daarvoor het document Provinciale Staten van Groningen in 2018/maart 2019

De terugblik loopt deze keer tot en met maart, vanwege de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 en de nieuwe Statenperiode die kort daarop volgde.