Wallage en Van Geel geven dialoogtafel aardbevingsgebied vorm

Jacques Wallage en Pieter van Geel gaan de dialoogtafel voor het Groninger aardbevingsgebied uitwerken. Dat gebeurt op verzoek van Gedeputeerde Staten. De dialoogtafel is een overleg tussen de NAM, het Rijk en andere betrokkenen en moet leiden tot gezamenlijke adviezen over de gaswinning, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid en zekerheid voor de toekomst van de inwoners en ondernemers in het gebied. De oprichting van een dialoogtafel was een van de maatregelen uit het rapport van de Commissie Meijer.

 

Jacques Wallage en Pieter van Geel gaan de dialoogtafel voor het Groninger aardbevingsgebied uitwerken. Dat gebeurt op verzoek van Gedeputeerde Staten. De dialoogtafel is een overleg tussen de NAM, het Rijk en andere betrokkenen en moet leiden tot gezamenlijke adviezen over de gaswinning, waarbij rekening wordt gehouden met de veiligheid en zekerheid voor de toekomst van de inwoners en ondernemers in het gebied. De oprichting van een dialoogtafel was een van de maatregelen uit het rapport van de Commissie Meijer.

Wat houdt de dialoogtafel in?

De twee kwartiermakers Wallage en Van Geel gaan samen met een secretaris de doelstellingen, de thema's, en het speelveld voor de dialoogtafel vormgeven. Ook kijken ze naar de samenstelling, de werkwijze en de financiering. Hierbij werken ze samen met bewoners(organisaties), ondernemers(organisaties), bestuurders, provincie, het Rijk en de NAM. Op korte termijn zullen verkennende gesprekken met de belanghebbenden in het gebied worden ingepland. Het voorstel zal uiterlijk 1 februari 2014 gereed zijn.

Jacques Wallage

Jacques Wallage is burgemeester van Groningen geweest en was ook werkzaam als staatssecretaris van Onderwijs. Hij is nu voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur en daarnaast bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Pieter van Geel

Pieter van Geel was een van de leden van de Commissie Meijer en werkte eerder als gedeputeerde in Noord-Brabant en als staatssecretaris van Milieu. Nu is Van Geel zelfstandig consultant op het gebied van bestuur en energie en vicevoorzitter van het CDA.