Waddenzee onder de loep

Binnen het 'Programma naar een Rijke Waddenzee' wordt dit jaar de rol van de Waddenzee voor opgroeiende vissen onderzocht. Ook worden knelpunten geïnventariseerd en bekeken welke oplossingen daarvoor zijn.

 

Binnen het 'Programma naar een Rijke Waddenzee' wordt dit jaar de rol van de Waddenzee voor opgroeiende vissen onderzocht. Ook worden knelpunten geïnventariseerd en bekeken welke oplossingen daarvoor zijn.

Niet alleen vissoorten

Het onderzoek richt zich niet alleen op de verschillende vissoorten. Ook het huidige beleid, de maatregelen, monitoring en onderzoeken die worden uitgevoerd in Nederland, Duitsland en Denemarken worden tegen het licht gehouden. In mei 2018 moet er een rapport met aanbevelingen liggen.

Minder vissen

Met het merendeel van de ruim honderd vissoorten in de Waddenzee gaat het niet goed. De Waddenzee staat bekend als een kraamkamer voor veel vissoorten, maar juist die vissoorten komen steeds minder voor. Grotere roofvissen ontbreken vrijwel helemaal. De oorzaak daarvan is niet bekend.

Vispassages

Maar succesverhalen zijn er ook. Er worden meer vispassages langs de Noord-Nederlandse kust aangelegd en de zeldzame ruwe haai wordt steeds vaker in het Waddenzee gespot.

Kijk voor meer informatie op www.waddenacademie.nl.