Waddenwandelen: uniek wandelnetwerk door bijzonder landschap

In het Waddenzee kustgebied wordt de komende vier jaar een ongekend uitgebreid wandelpadennetwerk gerealiseerd. Landschapsbeheer Groningen en Friesland en Landschap Noord-Holland gaan het bijzondere landschap aan weerszijde van de Waddenzee voor wandelaars ontsluiten met 1200 kilometer voetpad. Dit unieke project is mogelijk dankzij het Waddenfonds.

Figuurlijk startpunt vormen de drie LAW’s langs de kust. Deze worden samengevoegd tot één Waddenwandelroute. Dit lange afstandspad wordt uitgebreid met extra lussen over de eilanden en door het achterland. Daarnaast komt er een netwerk van korte routes, opgebouwd uit historische paden en ommetjes, die met elkaar worden verbonden door een knooppuntensysteem. Een overkoepelende en drie provinciale websites bieden informatie over natuur, landschap en cultuurhistorie langs de paden. Meer weten? Kijk op www.waddenwandelen.nl.

Het project is mogelijk gemaakt door financiering van het Waddenfonds, de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland en de Groninger gemeenten de Marne, Eemsmond, Winsum, Delfzijl en Reiderland. In totaal is hier ca. 2,9 miljoen euro voor uitgetrokken.