Waddenprovincies: garnalenvisserij kan duurzaam verder

Groningen, Fryslân en Noord-Holland zien graag dat ook op 1 januari 2014 de garnalenvissers met vergunning kunnen uitvaren. Voor veel vormen van visserij zijn de laatste jaren goede stappen gezet naar duurzame visserij op het Wad, zoals bij de mosselvisserij. Ook de garnalenvisserij zet in op schonere motoren en duurzamere vismethoden. De waddenprovincies zijn hier positief over, maar vinden wel dat een volgende stap nodig is voor een beter evenwicht tussen economie en ecologie in het unieke natuurgebied.

Groningen, Fryslân en Noord-Holland zien graag dat ook op 1 januari 2014 de garnalenvissers met vergunning kunnen uitvaren. Voor veel vormen van visserij zijn de laatste jaren goede stappen gezet naar duurzame visserij op het Wad, zoals bij de mosselvisserij. Ook de garnalenvisserij zet in op schonere motoren en duurzamere vismethoden. De waddenprovincies zijn hier positief over, maar vinden wel dat een volgende stap nodig is voor een beter evenwicht tussen economie en ecologie in het unieke natuurgebied.

Afspraken zijn nodig

Onder aanvoering van de provincies is het laatste jaar gewerkt aan een convenant. De besprekingen zijn in een vergevorderd stadium. Deze week bieden de garnalenvissers staatssecretaris Dijksma een petitie aan. Dat er afspraken komen is in het belang van alle betrokken partijen. Garnalenvissers, staatssecretaris Dijksma, gedeputeerden en natuurorganisaties hebben daar ieder een verantwoordelijkheid in.
Gedeputeerde Henk Staghouwer: "We willen een rijke Waddenzee: met een rijke natuur in dit unieke gebied voor alle dieren en vogels die daar leven, en met garnalenvissers die een goede boterham kunnen verdienen." De provincies willen graag dat de afspraken eind dit jaar duidelijk zijn. Per januari hebben vissers een nieuwe Natuurbeschermingswetvergunning nodig om te kunnen blijven vissen.

Natura 2000-gebied

De Europese Unie heeft de Waddenzee en de Noordzeekustzone aangewezen als Natura 2000-gebied. In ons land vallen de Natura 2000-gebieden onder de Natuurbeschermingswet. Deze gebieden worden extra beschermd vanwege de aanwezigheid van bijzonder planten en dieren. Samen met het Rijk, beheerders en gebruikers, zoals vissers, streven we ernaar de balans tussen wonen, werken en recreëren in deze gebieden te behouden.