Wadden in Denemarken, Groningen en Fryslân

Zoals vaker begint de werkweek met overleg op het provinciehuis. Met mijn ambtenaren van de afdeling Landelijk Gebied en Water neem ik de stukken door voor de komende tijd. Het gaat over agrarisch natuurbeheer, grondaankopen voor de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en afspraken met Staatsbosbeheer.

 

Zoals vaker begint de werkweek met overleg op het provinciehuis. Met mijn ambtenaren van de afdeling Landelijk Gebied en Water neem ik de stukken door voor de komende tijd. Het gaat over agrarisch natuurbeheer, grondaankopen voor de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) en afspraken met Staatsbosbeheer.

Nu het Rijk vrijwel alles wat te maken heeft met natuur aan provincies heeft overgeheveld, kunnen we ook op regionaal niveau afspraken over het natuurbeheer met Staatsbosbeheer. Volgende week volgt de ondertekening. We sluiten dan een periode af waarin we goed hebben overlegd. Ik heb het idee dat het district Groningen van Staatsbosbeheer de overgang wel bevalt. Het kon minder, is het gevoel. We blijven Groningers tenslotte!

's Avonds kom ik wat mensen van Staatsbosbeheer tegen in Tolbert. Daar is een informatieavond over het plan om de aanleg van het Natuurnetwerk te combineren met het project 'Droge Voeten'. We willen de aanleg van natuur combineren met nieuwe plekken voor waterberging, een onderdeel waar het waterschap voor aan de lat staat. Voor boeren kan dit nogal wat betekenen. Dat heb ik in mijn presentatie benadrukt.

Dinsdag en woensdag ben ik grotendeels in Denemarken. Daar word ik verkozen tot voorzitter van het Wadden Sea Forum. Tegelijk heeft de aanverwante Wadden Sea Board, in de persoon van Co Verdaas, ook een Nederlandse voorzitter. Dat betekent dat we goed met elkaar kunnen afstemmen en ook hier en daar wat doorzetten. Want praten is mooi, maar iets doen nog veel belangrijker.

Woensdagavond ben ik net op tijd terug voor de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. We hebben het over de plannen voor komend jaar van het Waddenfonds. De dag erna ga ik naar Leeuwarden. Daar vergader ik met gedeputeerde Tineke Schokker van Fryslân en Joke Geldhof van Noord-Holland, met wie ik in het dagelijks bestuur van het Waddenfonds zit, over een aantal subsidieverzoeken. Ook het jaarprogramma komt langs, op basis waarvan we in Groningen hopelijk weer een paar mooie projecten kunnen financieren.

Zaterdag is een prachtige dag. Een mooie dag om naar Westerwolde te gaan. Ik geef er het startsein voor de uitvoering om weer een stuk langs de Ruiten Aa als natuur in te richten. In de krant staat dat het om een gebied van zo'n 630 voetbalvelden gaat. Daar hebben we de komende tijd onze handen vol. Maar dat geldt eigenlijk überhaupt voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (het Natuurnetwerk Nederland): daar zijn we tot 2021 nog wel mee bezig.