Wachtlijsten in de jeugdzorg in de provincie Groningen weggewerkt

In de provincie Groningen zijn er op dit moment geen wachtlijsten meer in de jeugdzorg, en ook bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) worden alle meldingen nu tijdig onderzocht.  Dit is het resultaat van extra provinciale investeringen van 1,9 miljoen over het afgelopen jaar. Om dit niveau te kunnen handhaven, stelt de provincie ook voor 2010 zes ton extra beschikbaar.  Dit betekent dat komend jaar in totaal € 42.840.269,- wordt besteed aan jeugdzorg in de provincie Groningen. Daarvoor kunnen 2.964 cliënten worden geholpen.

Eind 2008 maakten de provincies en het rijk de afspraak om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken en de wachtlijsten weg te werken. Om dit te realiseren stelde de provincie Groningen 1,9 miljoen euro extra beschikbaar voor 2009. Met dit geld konden BJZ en de jeugdzorgaanbieders hun productie verhogen. De provincie Groningen is één van de acht provincies die het is gelukt om de afspraak met het rijk waar te maken.

Doeluitkering van het rijk te laag

Ook voor 2010 stelt de provincie Groningen in totaal € 600.000,-- extra beschikbaar, omdat de doeluitkering van het rijk opnieuw te laag is om het behaalde resultaat te continueren. De afspraak met het rijk is dat jongeren die jeugdzorg nodig hebben binnen negen weken geholpen moeten worden. In onze provincie wordt het overgrote deel van de jeugd veel sneller geholpen. Het rijk biedt de provincies als oplossing voor het