Waarschuwing voor blauwalg in het Paterswoldsemeer

De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg in het Paterswoldsemeer. Er zijn onlangs meerdere meldingen binnengekomen van gezondheidsklachten van mensen, nadat zij in het meer hadden gezwommen. Er is sprake van ernstige blauwalgvorming. Voor het water bij De Lijte (Meerweg) aan het Paterswoldsemeer gold al een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Dit is een officieel aangewezen zwemlocatie die regelmatig wordt gecontroleerd.

De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg in het Paterswoldsemeer. Er zijn onlangs meerdere meldingen binnengekomen van gezondheidsklachten van mensen, nadat zij in het meer hadden gezwommen. Er is sprake van ernstige blauwalgvorming. Voor het water bij De Lijte (Meerweg) aan het Paterswoldsemeer gold al een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Dit is een officieel aangewezen zwemlocatie die regelmatig wordt gecontroleerd.

42 zwemlocaties

Er zijn 42 officieel aangewezen zwemlocaties in de provincie Groningen. Alleen op deze locaties wordt de waterkwaliteit regelmatig onderzocht. Hier staan ook borden om zwemmers te informeren over de kwaliteit van het water. Wanneer er bij een bepaalde locatie veel gerecreëerd wordt, kan de beheerder deze aanmelden bij de provincie. Er wordt dan gekeken of deze plek geschikt is om aan te wijzen als officiële zwemlocatie.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.