Waarschuwing voor blauwalg bij Ruitershorn en camping Plathuis

Voor de zwemplas Ruitershorn in Muntendam en de zwemplas van camping Plathuis in Bourtange geldt een waarschuwing voor blauwalg. Er zijn ter plekke borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalg in het water aangetroffen. Hoewel de risico's voor de volksgezondheid klein zijn, kunnen zwemmers last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. De waarschuwing voor de zwemplas Zwaneveldsgat in Kolham is ingetrokken. Er kan daar weer veilig gezwommen worden.

Voor de zwemplas Ruitershorn in Muntendam en het de zwemplas van camping Plathuis in Bourtange geldt een waarschuwing voor blauwalg. Er zijn ter plekke borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalg in het water aangetroffen. Hoewel de risico's voor de volksgezondheid klein zijn, kunnen zwemmers last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. De waarschuwing voor de zwemplas Zwaneveldsgat in Kolham is ingetrokken. Er kan daar weer veilig gezwommen worden.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater tijdens het zwemseizoen (mei tot en met september). Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers. De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches).

Meer informatie

Algemene informatie en het laatste nieuws over zwemwaterlocaties is te vinden op onze zwemwaterkaart, www.zwemwater.nl of NOS Teletekst (pagina 725). Voor smartphones is een speciale app beschikbaar. Voor informatie over gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD.