Waarschuwing voor blauwalg bij Plan Zuid in Oude Pekela

De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg bij Plan Zuid in Oude Pekela. Er zijn borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Op dit moment geldt ook een waarschuwing voor Langebosch bij Borgerswold in Veendam en bij Meerwijck in Zuidlaren.Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalgen in het water aangetroffen. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. In het geval van een negatief zwemadvies is de concentratie blauwalgen hoger en bestaat ook een groter risico voor de volksgezondheid.

 

De provincie Groningen waarschuwt voor blauwalg bij Plan Zuid in Oude Pekela. Er zijn borden geplaatst om zwemmers hierover te informeren. Op dit moment geldt ook een waarschuwing voor Langebosch bij Borgerswold in Veendam en bij Meerwijck in Zuidlaren.Bij een waarschuwing is een lage concentratie blauwalgen in het water aangetroffen. Dit betekent een gering risico voor de volksgezondheid. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. In het geval van een negatief zwemadvies is de concentratie blauwalgen hoger en bestaat ook een groter risico voor de volksgezondheid.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei t/m september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die  gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid (zoals drijflijnen, afvalbakken en douches). Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.