Waarschuwing blauwalg Groninger zijde Lauwersmeer ingetrokken

De provincie Groningen heeft de waarschuwing voor blauwalg bij het oostelijk en westelijk strand aan het Lauwersmeer ingetrokken. Het water is hier weer veilig voor zwemmers. De waarschuwingsborden worden verwijderd.

 

De provincie Groningen heeft de waarschuwing voor blauwalg bij het oostelijk en westelijk strand aan het Lauwersmeer ingetrokken. Het water is hier weer veilig voor zwemmers. De waarschuwingsborden worden verwijderd.

Controle zwemlocaties

De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers.

Hygiëne en veiligheid

De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Algemene informatie over zwemwaterlocaties is te vinden op onze website.