Waarmee gaat de nieuwe Overheidsdienst aan de slag?

Waarom komt er een nieuwe Overheidsdienst en een Nationaal Coördinator voor de aardbevingsproblematiek in onze provincie? En waarvoor kunt u als inwoner straks terecht bij de Overheidsdienst? Deze en meer vragen over de nieuwe dienst, die per 1 juni van start gaat, verschenen deze week in de huis-aan-huisbladen en zijn nu ook terug te vinden op onze website.

Waarom komt er een nieuwe Overheidsdienst en een Nationaal Coördinator voor de aardbevingsproblematiek in onze provincie? En waarvoor kunt u als inwoner straks terecht bij de Overheidsdienst? Deze en meer vragen over de nieuwe dienst, die per 1 juni van start gaat, verschenen deze week in de huis-aan-huisbladen en zijn nu ook terug te vinden op onze website.

Veiliger en leefbaarder

De Overheidsdienst gaat onder leiding van Nationaal Coördinator Hans Alders Groningen veiliger en leefbaarder maken. Bewoners worden begeleid bij ingrijpende versterkingsmaatregelen. De Overheidsdienst gaat ook een heldere procedure ontwikkelen voor het oplossen van conflicten over bijvoorbeeld de afhandeling van aardbevingsschade.  Er gaat gewerkt worden met vijfjarenplannen om de problemen in het aardbevingsgebied gestructureerd aan te pakken.

Kijk voor meer informatie in het dossier 'aardbevingen'. Daar zijn ook de tien vragen en antwoorden over de Overheidsdienst te vinden.