Waardering van de Bijzondere Voorbereidingscommissie

Maandag was het veel rustiger in de gangen van het provinciehuis dan normaal. Het was voorjaarsvakantie en dan nemen veel collega’s een week verlof. Dat betekent ook minder vergaderingen.

 

Maandag was het veel rustiger in de gangen van het provinciehuis dan normaal. Het was voorjaarsvakantie en dan nemen veel collega’s een week verlof. Dat betekent ook minder vergaderingen.

De kerngroep RUD heeft de week benut om de projectfasen 3 en 4 voor te bereiden, met name de startbijeenkomst op 5 maart. Dinsdagmorgen met de kerngroep het programma besproken. De deelnemers aan de deelprojecten leggen met hun bijdragen aan de juridische regeling en het bedrijfsplan een belangrijke basis leggen voor de RUD. Dat willen wij die dag ook uitstralen.
Onze projectsecretaresse Marleen Halsema heeft de organisatorische kant voor haar rekening genomen. Daar ben ik haar dankbaar voor.

Onze projectondersteuner Marianne Fokkinga is sinds januari uit de running. Ik heb haar maandag telefonisch gesproken en het lijkt de goede kant op te gaan. Fijn voor haar. Ik hoop dat zij haar werk voor ons project binnenkort weer kan oppakken.

Dinsdag met Alie de Jonge vakabondsbestuurder bij CNV Publieke zaak en Gert Everts arbeidsvoorwaardenadviseur van AbvaKaboFNV afgesproken dat wij op 8 maart een eerste gesprek hebben over het instellen van een Bijzonder Georganiseerd Overleg en het Sociaal Plan.

Ook de stukken voor de projectgroepvergadering op 6 maart en de eerste vergadering van de MT-groep op 7 maart klaargemaakt en verzonden.

Mark Leemans van KplusV organisatieadvies heeft vrijdag een eerste aangeklede inhoudsopgave van het bedrijfsplan gemaakt. Die gaan wij maandag met de projectleiders van de deelprojecten bespreken en dinsdag met de projectgroep.

Vanaf volgende week hebben wij voor de projectgroep en voor de projectgroepen voor de deelprojecten een digitaal platform beschikbaar. Het platform is heel gebruikersvriendelijk. Het vervult een wens die ik al heel lang heb. Het maakt het uitwisselen van informatie tussen de deelnemers aan ons project een stuk makkelijker. Ik ben er enthousiast over. Meerte Iedema van KplusV organisatieadvies heeft er hard aan getrokken, zodat het platform dinsdag 6 maart de lucht in kan.

Vrijdag heeft de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC) vergaderd. De secretaris van de commissie Jan Mooi heeft de waardering van de BVC overgebracht voor de wijze waarop de aandachtspunten van de BVC in het projectplan voor de fasen 3 en 4 en in de concept-opdrachten voor de deelprojecten zijn opgenomen. Fijn om te horen. Drie leden van de BVC zijn op 5 maart bij het ochtendgedeelte van de startbijeenkomst aanwezig.

Zondagmorgen via internet op de Zweedse televisie naar de Vasloppet, een langlaufklassieker, gekeken. Genoten van dit prachtige evenement.

Maandag starten de fasen 3 en 4 echt. Wij hebben daar met de kern- en projectgroep twee maanden naar toegewerkt. Wij staan dan ook te popelen…