Vragen over Q-koorts

Q-koorts is een actueel onderwerp. De aanpak van Q-koorts ligt landelijk in handen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister van dit ministerie heeft verschillende maatregelen opgelegd aan besmette bedrijven.

Op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt u een actueel overzicht van deze maatregelen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de speciale website 'Q-koorts in Nederland' ingesteld. Op deze site kunt u de meest recente informatie over Q-koorts vinden.

Waar?

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt u een kaart van Nederland met daarop de gebieden waar Q-koorts is aangetroffen. Op deze kaart zijn de besmet verklaarde bedrijven aangegeven met een stip.   

Gezondheid

Ook voor vragen over Q-koorts bij mensen kunt u terecht op deze site of kijk op de site van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Groningen (GGD). Bellen kan ook, met het Informatie Centrum Gezondheid, (050) 367 41 77.