Voorzichtige provinciale begroting voor 2011

De provincie Groningen heeft in 2011 ruim 384 miljoen euro te besteden. Dat staat in onze begroting voor 2011. Hierin zijn de bezuinigingen die we eerder aankondigden verwerkt. In 2011 bezuinigen we zo'n 7 miljoen euro; in 2015 moet dit oplopen tot ongeveer 34 miljoen euro. De bezuinigingen zijn onontkoombaar omdat het Rijk het provinciefonds heeft gekort met 300 miljoen euro. Vanwege de onzekerheid rondom de plannen van het nieuw te vormen kabinet, voeren we een voorzichtig financieel beleid.

De provincie Groningen heeft in 2011 ruim 384 miljoen euro te besteden. Dat staat in onze begroting voor 2011. Hierin zijn de bezuinigingen die we eerder aankondigden verwerkt. In 2011 bezuinigen we zo'n 7 miljoen euro; in 2015 moet dit oplopen tot ongeveer 34 miljoen euro. De bezuinigingen zijn onontkoombaar omdat het Rijk het provinciefonds heeft gekort met 300 miljoen euro. Vanwege de onzekerheid rondom de plannen van het nieuw te vormen kabinet, voeren we een voorzichtig financieel beleid.

Hoe besteden we het geld?

Van de circa 384 miljoen euro in 2011 is het meeste geld - 112 miljoen euro - gereserveerd voor het openbaar vervoer en het onderhoud van provinciale wegen en kanalen. Bijna 74 miljoen euro is bestemd voor het beleidsterrein Welzijn, Sociaal Beleid, Jeugd en Cultuur. Voor Natuur en Landschap en het Programma Landelijk Gebied hebben we in 2011 bijna 46 miljoen euro beschikbaar. We trekken 3 miljoen euro per jaar uit voor de verbetering van de leefbaarheid in de gebieden die met forse bevolkingskrimp kampen: de gemeente De Marne, de regio's Eemsdeltagebied en Oost-Groningen.

Verhoging opcenten wegenbelasting

De provinciale opcenten, een onderdeel van wegenbelasting, worden per 1 april 2011 verhoogd met 3,9 opcenten (inclusief 0,2 opcenten indexering). Dat betekent dat autobezitters in onze provincie jaarlijks gemiddeld 8,60 euro meer wegenbelasting gaan betalen. De opcenten zijn een belangrijke inkomstenbron voor provincies. De verhoging is noodzakelijk omdat er de komende jaren minder geld binnenkomt uit de opcenten. Steeds meer mensen gaan in schone auto's rijden en zij hoeven per 1 april van dit jaar geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen.

Behandeling in Provinciale Staten

De begroting staat op 13 oktober 2010 op de agenda van Provinciale Staten.

Begroting downloaden

De begroting 2011 bestaat uit de Programmabegroting 2011 + bijlagen en de Productenbegroting 2011. Deze vindt u op de pagina Begroting.