Voortbestaan voortgezet onderwijs in krimpregio's zwaar onder druk

De provinciebesturen van de zes krimpregio's maken zich grote zorgen over de effecten van een nieuw vereenvoudigd kostenmodel voor het voortgezet onderwijs, dat het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ontwikkeld. Dit staat in de brief van de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg die op 25 september naar de vaste Kamercommissie OCW is gestuurd. De scholen voor het voortgezet onderwijs in de krimpregio's hebben bij de provincies aandacht gevraagd voor deze problematiek.  

Nieuwe financiering

De brief gaat in op de verwachte effecten van het vereenvoudigde bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs in de krimpregio’s. De nieuwe bekostiging blijkt grote (onbedoelde) effecten te hebben op de instandhouding, de spreiding en de breedte van het voortgezet onderwijsaanbod in krimpregio's. De provincies vragen in geval van nieuwe wet- en regelgeving te toetsen of dit nadelige gevolgen heeft voor scholen in krimpgebieden. Scholen in krimpregio's dreigen er met dit nieuwe model in de toekomst fors op achteruit te gaan.