Voorstel voor overbruggingskrediet van 7 miljoen voor Aldel

Als Provinciale Staten van Groningen ermee instemmen krijgt aluminiumproducent Aldel in Delfzijl een overbruggingskrediet ter grootte van 7 miljoen euro. Met het verstrekken van dit kortlopende krediet is de toekomst van het bedrijf, dat in zwaar weer verkeert, voor de komende periode veilig gesteld. Aldel, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Groningen hebben overeenstemming over het krediet dat in gedeelten aan het bedrijf betaalbaar wordt gesteld. Provinciale Staten moeten zich volgende week nog uitspreken over het voorstel.

 

Als Provinciale Staten van Groningen ermee instemmen krijgt aluminiumproducent Aldel in Delfzijl een overbruggingskrediet ter grootte van 7 miljoen euro. Met het verstrekken van dit kortlopende krediet is de toekomst van het bedrijf, dat in zwaar weer verkeert, voor de komende periode veilig gesteld. Aldel, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Groningen hebben overeenstemming over het krediet dat in gedeelten aan het bedrijf betaalbaar wordt gesteld. Provinciale Staten moeten zich volgende week nog uitspreken over het voorstel.

Verschil elektriciteitsprijs Duitsland en Nederland

De afgelopen weken hebben het ministerie van Economische Zaken, de provincie Groningen en Aldel druk gezocht naar een oplossing voor het verschil in elektriciteitsprijs tussen Duitsland en Nederland. De goedkopere Duitse stroom ondermijnt de concurrentiepositie van Aldel. Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 18 september kondigde minister Kamp aan dat hij per 1 januari 2014 een korting van 90 procent wil invoeren op de transportkosten die bedrijven betalen voor elektriciteit.

Directe elektriciteitslijn

De oplossing voor het verschil in de basisprijs voor elektriciteit van Nederlandse en Duitse stroomprijzen wordt gezocht in het aanleggen van een directe elektriciteitslijn tussen Aldel en Duitsland. Het bedrijf Aldel en haar aandeelhouder hebben samen met het ministerie van Economische Zaken gesprekken gevoerd over de financiering van de stroomkabel en het perspectief van Aldel op lange termijn. Deze besprekingen zijn nog niet afgerond. De komende maanden worden benut om de financiĆ«le, juridische en de vergunningtechnische aspecten voor de aanleg van de kabel uit te werken. De bedoeling is om tot een structureel perspectief voor de toekomst van het bedrijf te komen.

Tussenstap

'Het bedrijf en de werknemers van Aldel krijgen met deze tussenstap weer lucht', aldus gedeputeerde Yvonne van Mastrigt. 'Het belang van  het behoud van werkgelegenheid in onze regio staat pal voorop. Met het verstrekken van het kortlopende krediet scheppen wij een voorwaarde om te komen tot een structureler perspectief. En dat is dus in het belang van iedereen die hierbij betrokken is. Ik heb er vertrouwen in dat Aldel en het ministerie van Economische Zaken zich tot het uiterste inspannen om tot een structurele oplossing te komen.'