Voorspellingen blijven riskant!

Maandag de maandelijkse vergadering met mijn collegaprojectleiders van de regionale uitvoeringsdiensten. Dit keer niet in Utrecht, maar in Den Haag, omdat wij ’s middags een gesprek hadden met vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie.

Maandag de maandelijkse vergadering met mijn collegaprojectleiders van de regionale uitvoeringsdiensten. Dit keer niet in Utrecht, maar in Den Haag, omdat wij ’s middags een gesprek hadden met vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie.
’s Ochtends veel aandacht besteed voor de eindberichten aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Er zijn nog drie provincies, waar de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten nog niet naar wens verloopt. ’s Middags gesprek over de afstemming tussen bestuurs- en strafrecht. Rob de Rijk, Officier van Justitie Milieu in Rotterdam en programmamanager strafrechtelijke versterking milieuhandhaving, betoogde dat "milieucriminaliteit redelijk harde big business is". Om die criminaliteit goed te kunnen bestrijden, moeten 'justitie' en overheden goed samenwerken. Tegen die achtergrond is hij heel erg blij met de vorming van de RUD’s, omdat de samenwerking daarmee makkelijker wordt.

Dinsdagmorgen was de vergadering van de projectgroep. Op de agenda stond het conceptadvies over het takenpakket en de organisatievorm van de RUD en conceptprojectplan voor de fasen 3 en 4. Beide zijn echter niet behandeld. Jan Roeters, vertegenwoordiger van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, constateerde dat de meningen van de gemeenten over de juridische vorm van de RUD in het portefeuillehoudersoverleg op 25 mei verschilden en dat er geen breed draagvlak is voor één van de sturingsvarianten. Hij pleitte ervoor om nog een poging te doen om wel een breed draagvlak te krijgen. Zijn pleidooi kreeg steun van de hele projectgroep... zo blijven voorspellingen over dit project riskant!
’s Middags direct contact opgenomen met mijn bestuurlijke opdrachtgevers Mark Boumans en Jan Bessembinders, die het voorstel van de projectgroep overnamen. Onze afdelingssecretaresse Marleen Halsema kon opnieuw aan de slag met het organiseren van een overleg tussen mijn bestuurlijke opdrachtgevers en wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen. Doel van het overleg is om te kijken of er een brug is te slaan tussen enerzijds de juridische vorm openbaar lichaam en anderzijds de juridische vormen centrumgemeenten en gastheerorganisatie. Het is Marleen weer gelukt om dit overleg op hele korte termijn te plannen. Het vindt plaats op 7 juni. Lukt het een brug te slaan, dan zal het voorstel op 16 juni aan de wethouders worden voorgelegd.

Woensdag is ons eindbericht namens het bestuur van de VGG en Gedeputeerde Staten aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzonden. Ook is de vijfde digitale nieuwsbrief de deur uitgegaan.
’s Morgens heb ik de coördinatoren milieuhandhaving geïnformeerd over het project. Dat was meer dan een jaar geleden, dus er viel veel te vertellen ...

Tijdens de vrije dagen heb ik een notitie ter voorbereiding van het bestuurlijk overleg op 7 juni geschreven. Voorspellingen over het vervolg doe ik nu maar even niet ;-)