Voormalige vuiltstortplaats in gebruik genomen als zonnepark

De voormalige vuilstortplaats Woldjerspoor aan de Duinkerkenstraat in Groningen is vanaf nu in gebruik als een zonnepark. Met 43.000 zonnepanelen is het voor Nederland het grootste zonnepark dat op een vuilstort is aangelegd. Het park produceert jaarlijks 12 megawatt, genoeg energie voor ongeveer 3.500 huishoudens. De ingebruikname van het nieuwe zonnepark vond plaats op 21 september, in aanwezigheid van onder meer gedeputeerde Nienke Homan.

Initiatiefnemers

De aanleg is een initiatief van de provincie Groningen, Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG) en GroenLeven. Met de komst van het nieuwe zonnepark is een lastig te gebruiken locatie verworden tot een onuitputtelijke bron van duurzame energie. De initiatiefnemers willen de kennis die ze hebben opgedaan bij het ombouwen van de vuilstort verder verspreiden. Het bouwen van een zonnepark op een voormalige vuilstort vraagt om oplossingen die op andere typen locaties niet aan de orde zijn. Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen in Usquert gaat gebruikmaken van deze mogelijkheid, om ook een zonnepark aan te leggen.

Gronings Bod

Met de ingebruikname van zonnepark Woldjerspoor zijn er binnen de gemeente Groningen nu meer dan 100.000 zonnepanelen die energie opwekken. Het zonnepark past bij het aanbod dat wij als provincie hebben gedaan (het 'Groningens Bod', via de campagne 'Het beste voor Nederland'), om ook na het aardgastijdperk een belangrijk deel van de energie die in ons land nodig heeft, te blijven leveren.