Voorjaarsnota 2013: provincie bezuinigt én investeert

In de periode 2013-2017 moet de provincie Groningen flink bezuinigen. Dat staat in de Voorjaarsnota 2013 die op 23 mei is gepresenteerd. Het financiële perspectief van de provincie is verslechterd door onder andere een lagere opbrengst van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting en de financiële gevolgen van bepaalde maatregelen uit het regeerakkoord. De provincie is ook van plan om te investeren, met name in de krimpgebieden.

 

In de periode 2013-2017 moet de provincie Groningen flink bezuinigen. Dat staat in de Voorjaarsnota 2013 die op 23 mei is gepresenteerd. Het financiële perspectief van de provincie is verslechterd door onder andere een lagere opbrengst van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting en de financiële gevolgen van bepaalde maatregelen uit het regeerakkoord. De provincie is ook van plan om te investeren, met name in de krimpgebieden.

Negen miljoen euro

In de Voorjaarsnota presenteert het college van Gedeputeerde Staten een uitwerking van een bezuinigingspakket van ruim 9 miljoen euro. Om bezuinigingen mogelijk te maken stelt het college onder andere voor om de subsidies, kredieten en materiële kosten voor de periode 2014-2016 niet te compenseren voor loon- en prijsstijgingen. Dat levert een besparing op van gemiddeld 1,2 miljoen euro per jaar. Ook stelt het college voor om de provinciemedewerkers de komende twee jaar op de nullijn te zetten. Daarmee kan maximaal 2,4 miljoen euro per jaar worden bespaard. Daarnaast wordt gesneden in de gelden die in 2011 beschikbaar waren gesteld voor nieuw beleid en is er onder andere minder geld voor cultuur en natuur.

Investeringen

Naast bezuinigen wordt er ook geïnvesteerd. Er wordt 30 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in de krimpgebieden, vooral om de centra van Winschoten en Delfzijl aan te pakken. Daarnaast gaat er geld naar De Marne om Lauwersoog aantrekkelijker te maken voor het toerisme en de visserij.

Behandeling in Provinciale Staten

Provinciale Staten bespreken de Voorjaarsnota eerst in de Statencommissies: 

  • Op 5 juni in de commissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en de commissie Mobiliteit en Energie.
  • Op 12 juni in de commissie Omgeving en Milieu en de commissie Bestuur, Financiën en Economie.
  • Op 26 juni wordt er in de Statenvergadering besloten over de Voorjaarsnota. De besluiten van de Staten vormen de basis voor de begroting 2014 die de provincie in het najaar gaat vastellen.