Voorjaarsnota 2010 in het teken van bezuinigingen

De Voorjaarsnota van de provincie Groningen staat dit jaar in het teken van bezuinigingen. In de Voorjaarsnota 2010 staat het financiële perspectief van de provincie voor de periode 2010 - 2014 beschreven. Het is een uitwerking van eerder aangekondigde bezuinigingen. Met ingang van 2011 gaat de provincie structureel bezuinigen, oplopend tot een bedrag van 34 miljoen euro in 2015. De bezuinigingen zijn onder andere het gevolg van een korting van de rijksoverheid op het Provinciefonds..

De Voorjaarsnota van de provincie Groningen staat dit jaar in het teken van bezuinigingen. In de Voorjaarsnota 2010 staat het financiële perspectief van de provincie voor de periode 2010 - 2014 beschreven. Het is een uitwerking van eerder aangekondigde bezuinigingen. Met ingang van 2011 gaat de provincie structureel bezuinigen, oplopend tot een bedrag van 34 miljoen euro in 2015. De bezuinigingen zijn onder andere het gevolg van een korting van de rijksoverheid op het Provinciefonds.

Ruimte voor nieuw beleid

Naast de bezuinigingen is er ook ruimte voor nieuw beleid, zoals de krimp. Om de leefbaarheid in krimpgebieden in stand te kunnen houden, reserveert de provincie vanaf 2011 jaarlijks 3 miljoen euro. Verder trekt de provincie 4,6 miljoen euro uit voor het opknappen en revitaliseren van verouderde bedrijventerreinen. De naweeën van de winter bezorgen de provincie een kostenpost van 1,36 miljoen euro voor de gladheidsbestrijding en 650.000 euro voor het herstel van schade aan wegen.

Bezuinigingen

De voornaamste bezuinigingen vallen de komende jaren op het gebied van welzijn, jeugdzorg en cultuur. Meer informatie over de bezuinigingen vindt u in ons 'dossier bezuinigingen'